• Akademisk högtid 2014 oktober

   

  Akademisk högtid

  Vid årets akademiska högtid promoverade Högskolan i Skövde de två första doktorerna som har examinerats i egen regi samt lärosätets första hedersdoktor. Dessutom installerades de nya professorerna vid Högskolan i Skövde. 

  Läs mer om akademisk högtid

 • KK miljö

   

  KK-miljö

  Högskolan i Skövde är en av tre högskolor i landet som av Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är utsedd till en KK-miljö. Det innebär att KK-stiftelsen långsiktigt satsar på Högskolan i Skövdes profilering och forskning.

  Läs mer om KK-miljö

 • Bild på Portalen

   

  Verksamhetsnära forskning inom framtidens företagande

  Inom området studeras hur företag och organisationer med hjälp av strategiutveckling, ledarskap och internationalisering kan nå framgång i en alltmer global konkurrens.

  Mer information om forskning inom framtidens företagande

 • Facebooks tummen upp

   

  Fråga oss på Facebook

  Välkommen att ställa alla dina frågor om vad du kan plugga, vad som krävs för att komma in, boende, fritidsaktiviteter och studentliv. Här kan du få tips och råd från lärare och studenter. 

  Till vår Facebooksida

 Temabild Kulturarv - höstbild på Campus

Kulturarv och spelteknologi

I en tid när vårt kulturarv allt mer gestaltas virtuellt skapar vi
mötesplatser för studenter, kulturarvsaktörer, spelutvecklare och forskare.

Läs mer om Kulturarvsseminarium 2014

Våra utbildningar

Banner för forskning på Högskolan i Skövde

Rektor har ordet