• Bild på student.

   

   

  SACO-mässan 26-28 nov i Stockholm

  Träffa våra ambassadörer och studievägledare på SACO-mässan 26 - 28 november i Stockholm. 

  Läs mer om var du kommer i kontakt med oss på höstens mässor.

 • Robot i produktion

   

  Innovativ forskning inom virtuella system

  Vår vision är att vara ett centrum av internationell betydelse kring utveckling och användning av datorbaserade virtuella modeller med fokus på utveckling av produkter, processer och system.

  Läs mer om forskning inom området virtuella system

 • KK miljö

   

  KK-miljö

  Högskolan i Skövde är en av tre högskolor i landet som av Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är utsedd till en KK-miljö. Det innebär att KK-stiftelsen långsiktigt satsar på Högskolan i Skövdes profilering och forskning.

  Läs mer om KK-miljö

 • Facebooks tummen upp

   

  Fråga oss på Facebook

  Välkommen att ställa alla dina frågor om vad du kan plugga, vad som krävs för att komma in, boende, fritidsaktiviteter och studentliv. Här kan du få tips och råd från lärare och studenter. 

  Till vår Facebooksida

 • Forskarfredag

   

  Excellent forskning inom informationsteknologi

  Högskolan i Skövde bedriver framgångsrik forskning såväl nationellt som internationellt inom området Informationsteknologi.

  Läs mer om forskning inom området informationsteknologi

Bild på student som gör ett examensjobb på en industri.

SACO-mässan 26-28 nov i Stockholm

Träffa våra ambassadörer och studievägledare på SACO-mässan 26 - 28 november i Stockholm.

Läs mer om var du kommer i kontakt med oss på höstens mässor
.

Våra utbildningar

Banner för forskning på Högskolan i Skövde

Rektor har ordet