Jobb och karriär

För dig som är student på Högskolan i Skövde finns många möjligheter till kontakter med ditt framtida arbetsliv. 

Längre ner på sidan kan du läsa mer om att göra projekt- och examensarbeten tillsammans med arbetslivet. Du kan också representera Högskolan på mässor och dylikt genom att jobba extra som studentambassadör. 

Högskolans studie- och karriärvägledare finns till hands för att hjälpa och stötta dig i olika frågor som rör dina studier och framtida karriär.

Studentkåren arbetar också för att främja arbetslivskontakter, bland annat genom arbetsmarknadsmässan Framtid som arrangeras varje vår. Till mässan kommer företag och organisationer som vill träffa dig som är student för att prata sommarjobb eller anställning efter studierna.

Om du är intresserad av entreprenörskap och vill ha hjälp att förverkliga dina idéer kan du få vägledning och nya nätverk hos Drivhuset.

Samtal mellan två personer

Projekt- och examensarbeten

Projekt- och examensarbeten

Högskolan i Skövde kan hjälpa dig att finna ett lämpligt företag eller en organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi har många kontakter i vårt nätverk som vi gärna delar med oss av.

Gör ditt exjobb med arbetslivet och knyt viktiga kontakter för framtiden!

ExjobbExpo onsdag 7 november 2018 - mässan där du får kontakt med intresserade företag!

Varje höst arrangerar Högskolan i Skövde en mässa där företag, organisationer och offentlig sektor kommer för att träffa studenter för att prata examensarbeten. Du som snart ska göra ditt exjobb - kom till Portalen Gothia Science Park, onsdag 7 november 2018 kl. 16.00 – 17.30. Fri entré och ingen anmälan behövs för dig som är student. Varmt välkommen!

Anmälda företag/organisationer finns här och uppdateras löpande.

IT-exjobbsmingel

Tidigare samma dag, onsdag 7 november kl. 08.30 - 12.30 i Insikten, Portalen, Gothia Science Park är företag och organisationer med verksamhet inom IT-området inbjudna för att träffa Data/IT-studenter tillsammans med handledare på Högskolan i Skövde. Förmiddagen innehåller mer information om exjobb inom området informationsteknologi, företagspresentationer samt samtal kring möjliga exjobbsförslag. 

Du som är Data/IT-student anmäl dig till IT-exjobbsminglet här

Externa exjobbsförslag

Här finns exjobbsförslag från företag och organisationer

Passa på tillfället att göra ditt examensarbete ännu intressantare genom att samarbeta med någon från arbetslivet!

Här får du hjälp att hitta ditt exjobb

Kom ihåg att du måste diskutera valet av ämne med din lärare/handledare. Vilka krav som gäller vid examens- och projektarbeten bestäms vid varje enskild institution. Vill du tipsa ett företag/organisation om information kring handledning, se häftet  "Vägledning för företag/organisationer i samband med examensarbete" som du också kan skriva ut.

De förslag på examensarbeten vi får in från arbetslivet publiceras här, se länken ovan.

Kontakt

Bli ambassadör

Bli ambassadör

Som studentambassadör jobbar du i vår monter på utbildningsmässor, tar emot studiebesök på Högskolan, håller föredrag på gymnasieskolor m.m. Målet är att fler personer ska bli intresserade av att plugga i Skövde.

Är du utåtriktad, ambitiös och tycker det är roligt att träffa nya människor?  Har du dessutom erfarenhet av att prata inför folk och en positiv inställning till din utbildning och Högskolan i Skövde?

Din främsta uppgift som studentambassadör är att i olika sammanhang berätta om hur det är att studera på Högskolan, beskriva våra olika kompetensområden och utbildningar samt att svara på frågor från gymnasieelever, lärare och andra intresserade.

Tycker du att det verkar kul och vill veta mer? Kontakta Anna Moläng Lööf

 

Kontakt

Om svensk arbetsmarknad

Om svensk arbetsmarknad

Är det lätt eller svårt att få jobb? Här hittar du uppgifter och statistik från andra aktörer och myndigheter kring din kommande arbetsmarknad.

  • Universitetskanslersämbetet, UKÄ, publicerar en årsrapport för universitet- och högskolor. I den finns statistik som rör högre utbildning, men även ett kapitel om arbetsmarknad. Läs mer på UKÄ:s webbplats
  • Statistiska Centralbyrån, SCB, publicerar löpande rapporter om svensk arbetsmarknad. Här finns bland annat lönestatistik och analyser om utbildning och arbetsmarknad. Läs mer på SCB:s webbplats
  • Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, ger råd och tips med bland annat trendanalyser, karriärplanering och söka-jobb information. Läs mer på Saco:s webbplats
  • Som företrädare för små, medelstora och stora företag i Sverige arbetar Svenskt Näringsliv med opinionsbildning och kunskapsspridning. De publicerar kontinuerligt material som rör arbetsmarknad och arbetsrätt. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats

 

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledning

Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier. Vi hjälper dig innan, under och efter dina studier. Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2.

Vägledning innebär att:

  • Medvetandegöra studenter om de processer som pågår i/utanför dem.
  • Hjälpa studenter med att se möjligheter oavsett förutsättningar.
  • Hjälpa studenter att ta sig fram hela vägen - från presumtiv student till alumn.
  • Visa på vägar för internationella studier
  • Ha en dialog om hur funktionsnedsättningar kan kompenseras genom pedagogiska stödinsatser

Du kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsalternativ som finns. Det kan handla om vilka kurser och program som finns och vad de innebär, möjliga vägar under och efter studierna, vilka regler som styr högskolestudier, samt hur du söker högskolestudier.

I samtalet får du möjlighet att bli medveten om dina styrkor, dina utvecklingsbara sidor, värderingar, egenskaper och färdigheter, samt drivkrafter och behov.

Vi hjälper även till i beslutsprocessen, där du får verktyg för att komma fram till vad du vill göra. Därefter är det dags att komma igång och göra det som du har bestämt dig för. Du kan få hjälp med att göra en handlingsplan eller tidsplan för att planera och strukturera dina studier.

Vilken studie- och karriärvägledare ska du prata med?

Beroende på vad du läser eller vad du är intresserad av att läsa är det olika studie- och karriärvägledare du ska tala med.

Klicka här för att se vem du ska kontakta.

Studievägledning

OBS!

Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som till exempel personuppgifter eller intyg om funktionsnedsättning via mejl.

 

Telefontid 

Måndag och torsdag kl.10:15-12:00

Boka samtal

För att boka samtal maila studievagledare@his.se.

Drop in i studentservice

Måndag, tisdag och torsdag kl.12:30-14:30. 

Stöd vid funktionsnedsättning 

Stöd vid studier för dig med funktionsnedsättning maila funktionshinder@his.se.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Virpi Westin

Utlandsstudier

Frågor kring utlandsstudier under studietiden vid Högskolan i Skövde maila utlandsstudier@his.se

Internationell koordinator Frida Lindgren 

Online-workshop

Här hittar du en film med tips och råd om studieplanering.