Kick-off kickade off mentorprogrammet för adepterna

För att ge de rekordmånga adepterna en bra start på sitt år med en personlig mentor anordnade Högskolans mentorprogram en särskild kick-off för de anmälda studenterna. Uppslutningen var stor tisdagen den 10 september där glada tillrop blandades med en och annan pekpinne.

Kick-offen har kommit till för att påminna de studenter som anmält sig till mentorprogrammet vad det hela egentligen handlar om. Många har skickat in sin anmälan av året, och kanske glömt vad det innebär att inleda en mentorsrelation som man dessutom ska hålla vid liv ett helt läsår.

Att vara adept innebär att man ingått ett avtal med den mentor som Högskolans arbetsmarknadskoordinatorer till lika mentorprogrammets projektledare letat fram. Att matcha studenter och mentorer är en spännande uppgift, som i de allra flesta fallen lyckas. Men det är en resa som kräver att båda tar sig tid till samarbetet.

Projektledarna Christina Landelius Törning och Eric Hellgren kom med tips och svarade på frågor. Och uppmanade alla adepter att ta kontakt med sina mentorer om man inte redan hade gjort det. Dessutom påminde de studenterna om uppstartsträffen om en vecka, då även mentorerna skulle finnas på plats.

 

Kickoffmentorpgm2013