Rekordmånga vid uppstartsträffen för 2013 - 14 års mentorprogram

Vid uppstartsträffen den 17 september träffades många av årets adepter och mentorer för första gången. De hälsades välkomna av bland annat Högskolans rektor Sigbritt Karlsson.

Högskolans största sal, D 105, hade bokats eftersom det var över 90 mentorpar anmälda till mentorprogrammet, men riktigt så många som 180 plus kom inte, men bra många lät sig bjudas på information och fika.

 Speciellt inbjuden till uppstartsträffen var Högskolans rektor Sigbritt Karlsson, som gratulerade deltagarna till att vara mentorer och adepter. Hennes anförande följdes av ett erfaret mentorpar, Antonia Lagrin och Kurt Malmqvist, som berättade om sitt samarbete och tipsade nykomlingarna.

Lite råd delade också programmets projektledare Christina Landelius Törning och Eric Hellgren ut innan det blev dags för fika, mingel och en snabbpresentation av årets mentorer som också avslutet träffen.