Projekt- och examensarbeten

Högskolan i Skövde kan hjälpa dig att finna ett lämpligt företag eller en organisation att genomföra examens- eller projektarbete på. Vi har många kontakter i vårt nätverk som vi gärna delar med oss av.

Gör ditt exjobb med arbetslivet och knyt viktiga kontakter för framtiden!

ExjobbExpo onsdag 7 november 2018 - mässan där du får kontakt med intresserade företag!

Varje höst arrangerar Högskolan i Skövde en mässa där företag, organisationer och offentlig sektor kommer för att träffa studenter för att prata examensarbeten. Du som snart ska göra ditt exjobb - kom till Portalen Gothia Science Park, onsdag 7 november 2018 kl. 16.00 – 17.30. Fri entré och ingen anmälan behövs för dig som är student. Varmt välkommen!

Anmälda företag/organisationer finns här och uppdateras löpande.

IT-exjobbsmingel

Tidigare samma dag, onsdag 7 november kl. 08.30 - 12.30 i Insikten, Portalen, Gothia Science Park är företag och organisationer med verksamhet inom IT-området inbjudna för att träffa Data/IT-studenter tillsammans med handledare på Högskolan i Skövde. Förmiddagen innehåller mer information om exjobb inom området informationsteknologi, företagspresentationer samt samtal kring möjliga exjobbsförslag. 

Du som är Data/IT-student anmäl dig till IT-exjobbsminglet här

Externa exjobbsförslag

Här finns exjobbsförslag från företag och organisationer

Passa på tillfället att göra ditt examensarbete ännu intressantare genom att samarbeta med någon från arbetslivet!

Här får du hjälp att hitta ditt exjobb

Kom ihåg att du måste diskutera valet av ämne med din lärare/handledare. Vilka krav som gäller vid examens- och projektarbeten bestäms vid varje enskild institution. Vill du tipsa ett företag/organisation om information kring handledning, se häftet  "Vägledning för företag/organisationer i samband med examensarbete" som du också kan skriva ut.

De förslag på examensarbeten vi får in från arbetslivet publiceras här, se länken ovan.

Kontakt