Hitta din studie- och karriärvägledare

Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2.

Karta över campus

Område: Informationsteknologi; medier, estetik och berättande; kognitionsvetenskap; musik

Magnus AndrénBild på Magnus Andrén
Studie- och karriärvägledare
E-post: magnus.andren@his.se
Tel: 0500-44 80 97      

Program: 

 • Dataspelsutveckling - ljud; musik; design; game writing; grafik; 
 • Data/IT - datavetenskap, inriktning systemutveckling
 • IT - Business Intelligence
 • IT - User Experience Design
 • Nätverks- och systemadministration
 • Webbutvecklare - programmering
 • Systemvetenskap inriktning Business Intelligence
 • Systemvetenskap inriktning Enterprise Information Management
 • Systemvetenskap
 • Data Science magister- och masterprogram
 • Digitalt berättande: Spel och kulturarv magisterprogram
 • Informationsteknologi - forskningsinriktat masterprogram 
 • Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet magister- och masterprogram
 • Människa-robotinteraktion magister- och masterprogram
 • Serious Games magisterprogram

 

Område: Kognitiv neurovetenskap, lärarutbildningar, socialpsykologi och språk 

Ingrid Christensson Bild på Ingrid Christensson
Studie- och karriärvägledare
E-post: ingrid.christensson@his.se
Tel: 0500-44 87 32

Program:

 

Område: Folkhälsovetenskap och vård

Cecilia VikenstrandBild på Cecilia Vikenstrand
Studie- och karriärvägledare
E-post: cecilia.vikenstrand@his.se
Tel: 0500-44 81 14

Program:

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogram
 • Skolsköterska
 • Diabetessjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Folkhälsovetenskapligt program
 • Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien – magisterprogram

 

Område: Ekonomi, juridik, logistik, statistik och ingenjörsvetenskap

Ulrika GranlidBild på Ulrika Granlid
Studie- och karriärvägledare
E-post: ulrika.granlid@his.se
Tel: 0500-44 87 01

Program:

 • Butikschefsprogrammet 
 • Handelsekonomiprogrammet
 • Ekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet
 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision
 • Industriell ekonomi och logistik
 • Personal, organisation och ledarskapsprogrammet
 • Automatiseringstekniker
 • Bearbetningstekniker
 • Produktionstekniker
 • Byggingenjör
 • Produktionsingenjör
 • Högskoleingenjör - bred ingång
 • Designingenjör
 • Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion
 • Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram 
 • Intelligent automation magister- och masterprogram
 • Virtuell ergonomi och design magister- och masterprogram

 

Område: Biovetenskap, biomedicin, bioinformatik, systembiologi, molekylärbiologi, kemi och basutbildningar 

Malin WestlundBild på Malin Westlund
Studie- och karriärvägledare
E-post: malin.westlund@his.se

Tel: 0500-44 80 91

Program:

 • Biomedicinprogrammet
 • Biovetenskap - Molekylär biodesign
 • Biovetenskap - Biologiska resurser och hållbar utveckling
 • Naturvetenskapligt och tekniskt basår
 • Teknisk basutbildning
 • Bioinformatik magisterprogram
 • Biomarkörer inom molekylär medicin masterprogram
 • Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser magisterprogram
 • Infektionsbiologi magister- och masterprogram
 • Molekylär bioteknik magister- och masterprogram

Du kan också maila till studievagledare@his.se 

Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Skicka inte känsliga uppgifter som exempelvis personuppgifter och intyg.