Butikschefsprogrammet

Butikschefsprogrammet - en utbildning inom handel, marknadsföring och ledarskap. Grattis och välkommen!

Studiestart och registrering

Butikschefsprogrammet har två introduktioner, en på ditt lärcentrum och en här på plats i Skövde. Vid dessa tillfällen kommer du att få först lärcentrumspecifik information och därefter allmän information kring din utbildning.

Innan programstarten måste du registrera dig för att få behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats. 

Introduktion på respektive lärcentrum

Lärcentrum kommer att vara en viktig del av din utbildning, här kommer du att vara 2 gånger per vecka (måndagar och torsdagar) för att delta i föreläsning, seminarier, övningar, grupparbeten mm. Vid lärcentrumintroduktionen får du information om hur det funkar på ditt lärcentrum med personal, lokaler, rutiner, inloggningar mm.

Introduktion på Campus Alingsås – tisdagen den 4 september, kl.13.30–15.00.
Introduktion på Campus Varberg – måndagen den 3 september, kl. 13:00-15:00, E218.
Introduktion på Campus Västra Skaraborg (Lidköping) – måndagen den 3 september, kl. 13.30–15.00.

Programstart för BCP18 på plats i Skövde

Välkommen till programstarten i Skövde! Här kommer du att få mycket information som du har nytta av under utbildningstiden. Vid programstarten i Skövde kommer vi att informera dig om utbildningens innehåll och det stöd som finns för dig som är student vid Högskolan i Skövde. Du kommer också att få träffa flera av de lärare som undervisar på programmet.

Tid: Onsdagen den 5 september, tider se nedan.
Plats: Hus E, sal E108, Högskolan i Skövde.

För de studenter som läser via Campus Varberg avgår buss till Skövde kl. 07:00 och tillbaka till Varberg 15:20. Bussen kommer inte att åka om Göteborg utan samtliga studenter får ta sig till Campus i Varberg samling utanför A-ingången på skolan. Övriga studenter tar sig till Skövde på egen hand och på egen bekostnad.

Program:

Kl. 09.30-10.15 Drop-in fika
Kl. 10.15-15.00  Välkommen till Butikschefsprogrammet!

 • Akademiska studier, vad är det?
 • Läsa på lärcentrum, hur funkar det?
 • Kort presentation av första läsårets 7 kurser och lärare.
 • En del begrepp som kan vara bra att ha koll på: NIP-nedslag i praktiken, partnerbutiker, examination, tentamen, omtentamen, seminarier, plagiat m.m.

Lunch
Studieteknik och information från:

 • Biblioteket
 • Studievägledare
 • Karriärvägledare
 • Internationell koordinator
 • Funktionshinder
 • Studenthälsan
 • Studentkåren & BeEkIng
 • Webb, Studentportalen, SCIO – Programsajt samt kurssajter

Inspirationsföreläsning
Avslutning

Introduktionsgruppen bjuder på mingelfika, passa på att ställ dina frågor till lärare, studievägledare mfl. Med reservation för eventuella ändringar.

Varmt välkommen!
...............................................................................................

Ytterligare information du behöver inför programstarten 2018

Lärcentrum

Som student på Butikschefsprogrammet genomför du dina studier via det Lärcentrum som du sökt till, antingen Alingsås, Lidköping eller Varberg. I ditt antagningsbesked står det vilken ort du har antagits till. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att du 2 dagar per vecka (måndagar och torsdagar) behöver åka till ditt lärcentrum för studier samt att träffar på plats på Högskolan i Skövde kommer att förekomma under utbildningen.

Lärplattformen Scio

Lärplattformen Scio finner du när du loggat in i Studentportalen - "Scio - lärplattform". Inom fyra timmar efter registrering kommer dina kurssajter upp i Scio.

Scio är en samarbets- och lärplattform för både campus och distans. Scio är ett webbaserat program, så du har stora möjligheter att arbeta varifrån du vill. Du behöver en Internetuppkopplad dator med en webbläsare.
Beroende på vilken kurs du går kommer du att komma  i kontakt med ett antal verktyg i Scio så som forum, anslagstavla, kalender, wikis, bloggar, meddelanden, dokument och filer.  Allt som finns lagrat i Scio går att komma åt och är alltid tillgängligt från en Internet-ansluten dator. Alla inlägg och uppdateringar du gör i Scio blir omedelbart tillgängliga för andra (behöriga) användare inom systemet.
Du kommer åt manualer och annan hjälp genom att gå in på hjälpsidan om Scio.
Om du har tekniska problem med Scio kontakta Distanssupport och stöd för flexibel utbildning genom att skicka ett mail till: helpdesk@his.se

Litteratur & schema

Följande kurslitteratur gäller för de två kurser som startar i september inom programmet "Butikschefsprogrammet 180 hp". Efter registrering hittar du också ditt schema i Studentportalen.

Kurs Organisation och ledarskap I:
Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda forska och rapportera. (10) Stockholm: Liber. ISBN 9789147111695.


Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. (4:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144095028.


Jönsson, S. & Strannegård, L. (2015). Ledarskapsboken. (2:a upplagan) Liber. ISBN 9789147115167.
Kompendium.

Kurs Externredovisning I:
Alter, S. L. (2006). The Work System Method: Connecting People, Processes, and IT for Business Results. Work System Press. ISBN 9780977849703.


Arvidson, P., Carrington, T. & Johed, G (2018). Den nya affärsredovisningen. (21:a upplagan) Liber. ISBN 9789147127986.


Arvidson, P., Carrington, T. & Johed, G. (2018). Den nya affärsredovisningen - Övningsbok. Liber. ISBN 9789147127979.


Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda forska och rapportera. (10) Stockholm: Liber. ISBN 9789147111695.


Kompendiematerial.


Referenslitteratur


Arvidson, P., Carrington, T. & Johed, G (2018). Den nya affärsredovisningen - lösningar till övningsbok. Liber. ISBN 9789147127993.

Studentkåren

Är du intresserad av studentkåren och deras verksamhet? Läs mer på Studentkårens hemsida

Mer information

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig!

 

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig