Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier som du som student kan söka. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier presenterade på denna sida

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till
studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.
Ansökningshandlingar skall lämnas till Högskolan senast 9 oktober 2017.
Läs mer om hur man ansöker.

Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa har under de senaste åren bland annat gett bidrag till stipendier ur Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond. Dessa stipendier utlyses även detta år. 
Sista ansökningsdag: 31 mars 2017.

Läs mer om Alfas stipendium

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. Under 2015 delades 200 000 kr ut och för 2016 var summan 120 000 kr.

Sista datum för ansökan: 31 mars 2017. 
Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2017. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Studenter som vill ansöka om stipendiet ska göra det senast 31 mars 2017 på ett särskilt ansökningsformulär (se länk nedan).
Läs mer och ansök här om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av år 1990".

Stipendiesumman utgör 25 000 kronor för år 2017. 

Ansök senast 31 mars 2017 på särskilt ansökningsformulär (se länk nedan).
Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 

Läs mer om MFS-stipendium

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Mångfaldsstipendiet för 2017, som är på 7000 kr, kan alltså sökas av studenter som utfört sitt examensarbete under läsåret 2016 - 17. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 september 2017 på särskilt ansökningsformulär.

Uppsatsen skickas in till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408 541 28 Skövde eller lämnas till Studentservice, Hus E, våning 2.

Ansökan kan också mejlas som PDF till registrator på följande adress: registrator@his.se

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen. Vilka kriterier som gäller, hur du ska söka och de tidigare årens vinnare hittar du här. 

Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier

Tidaholms Sparbanks styrelse delar varje år ut utbildningsstipendier till studerande som på ett positivt sätt 

ägnar sig åt sina studier inom högskolan respektive gymnasieskolan. Ett stipendium delas ut till studerande
vid högskola med 10.000 kronor och med vardera 5000 kr per stipendier till studerande vid gymnasieskola.

Vad ska du tänka på som söker?
Du bör vara mantalsskriven i eller ha annan anknytning till Tidaholms Sparbanks verksamhetsområde. Vem är du? Berätta kortfattat om dig själv. Därför söker du stipendiet? Berätta gärna vad du tänker göra med pengarna. Varför ska just du få stipendiet? Bifoga gärna betyg, meritförteckning, intyg m.m. Glöm inte att lämna telefonnummer, adress och mejladress där du kan bli nådd.

Märk ansökan med “Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier” och skicka din ansökan till:

Tidaholms Sparbank, Box 23, 522 21 Tidaholm.

Ansökningstiden är mellan 1 januari - 15 mars 2017.
Stipendierna delas ut i samband med bankens stämma i 5 april 2017

Läs mer om Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendium

Franke-stipendiet

Franke-stipendiet, som är 50 000 kr, tilldelas en student på kandidat-, master-, eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda insatser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Förslag med motivering och bakgrundsmaterial bör vara Stiftelsen Längmanska kulturfonden tillhanda senast 27 februari 2017.
Mer om stipendiet och hur du ansöker hittar du här.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., utlyser ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Läs mer om Agneta och Gunnar Nilssons stipendium.

VANBRUUN - stipendium för utlandsstudier

VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.

Senaste ansökningsdatum 30 juni 2017. Mer information om stipendiet. 

Greenmatch stipendium - för dig som är intresserad av ekologisk hållbarhet

GreenMatch erbjuder ett stipendie för dig som studerar på universitet med inriktning och intresse för hållbarhet. Oavsett om du utbildar dig till ingenjör för att utveckla hållbara maskiner, specialiserar dig på hållbar supply chain management eller funderar på en politisk karriär, kan du bidra till ekologisk hållbarhet. GreenMatch:s stipendium är till för dig som vill göra skillnad i den globala utvecklingen. Tveka inte att ansöka.

Här kan du läsa mer om stipendiet

Sista anmälningsdag är 1 november 2017.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne fördelar årligen ett antal
stipendier för examensarbeten. Examensarbetet skall ligga inom ramen för stiftelsens ändamål (landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd) och ges till studerande som arbetar med den obligatoriska examensuppgiften i sina universitetsstudier (på magister- eller mastersnivå).

Läs mer om stipendierna - på svenska

Läs mer om stipendierna - på engelska

Sista anmälningsdag är 1 oktober 2017

Climate Scholarship - yta.se

Organisationen yta.se verkar inom fastighetssektorn och har ett stipendiat som syftar till att främja arbetet mot en mer hållbar fastighetsbransch. Alla som studerar på högskolenivå är berättigade att skicka in ansökan. Stipendiet är 10.000 kronor. 

Läs mer om stipendiet och ansök här.

Sista anmälningsdag är 15 december 2017.

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141