Sök stipendium

Det finns flera olika stipendier som du som student kan söka. En del är lokala för Högskolan i Skövde och andra kan sökas av fler. Vad som gäller för respektive stipendium framgår av texten eller de länkade dokumenten.

Stipendier presenterade på denna sida

Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa har under de senaste åren bland annat gett bidrag till stipendier ur Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond. Dessa stipendier utlyses även detta år.
Läs mer om Alfas stipendium

Stiftelsen Gösta Svenssons minne - stipendium

Gösta Svensson, avliden 2009-01-17, har genom sin sista vilja och testamente, efter att sedan viss kvarlåtenskap fördelats enligt särskild fördelning, avsatt den kvarvarande behållningen till fonden Gösta Svensson minne enligt till testamentet bilagda önskemål.

Enligt Gösta Svenssons sista vilja och testamente är fondens ändamål att ge ekonomiskt stöd till 1-3 studenter eller f d studenter, som studerar eller redan erhållit legitimation vid Hälsohögskolan Väst, Skövde.

10% av stiftelsens kapital samt föregående års avkastning, ca 130 000 kr för 2013 års utdelning går till 1-3 stipendier. Under 2014 valde stipendienämnden att inte göra någon utdelning. 2015 delade man däremot ut 200 000 kr.

Sista datum för ansökan: 31 mars 2016. Stipendiet går inte att söka just nu. 
Läs mer och ansök här om stipendium ur Stiftelsen Gösta Svensson minne

Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Härmed utlyses ett av Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde för ansökan 2016. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Stipendiet ska utgå i form av resebidrag och avser studenter som bedriver eller nyss har bedrivit forskning på avancerad nivå inom naturvetenskaplig eller teknisk inriktning.

Studenter som vill ansöka om stipendiet ska göra det senast 31 mars 2016 på ett särskilt ansökningsformulär (se länk nedan).
Läs mer och ansök här om Skövde kommuns stipendier vid Högskolan i Skövde

Högskolans resestipendium av år 1990

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Stipendiet benämns "Högskolans resestipendium av år 1990".

Stipendiesumman utgör 21 500 kronor för år 2016. 

Ansök senast 31 mars 2016 på särskilt ansökningsformulär (se länk nedan).
Läs mer och ansök här om Högskolans resestipendium av år 1990

Minor Field Studies

Minor Fields Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet samt uppehälle under insamling av material till sin uppsats. För att vara behörig sökande ska man bedriva fältstudier i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. 

Sök MFS-stipendium senast 15 oktober 2016
Läs mer om MFS-stipendium

Mångfaldsstipendium

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionshinder.

Mångfaldsstipendiet för 2016, som är på 5000 kr, kan alltså sökas av studenter som utfört sitt examensarbete under läsåret 2015 - 16. Uppsatsen skickas in till Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408 541 28 Skövde. Ansökningarna ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 september 2016.

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen. Vilka kriterier som gäller, hur du ska söka och de tidigare årens vinnare hittar du här. 

Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier

Tidaholms Sparbanks styrelse delar varje år ut utbildningsstipendier till studerande som på ett positivt sätt ägnar sig åt sina studier inom högskolan respektive gymnasieskolan.

Ett stipendium delas ut till studerande vid högskola med 10.000 kronor och med vardera 5000 kr per stipendier till studerande vid gymnasieskola.

Vad ska du tänka på som söker?

  • Du bör vara mantalsskriven i eller ha annan anknytning till Tidaholms Sparbanks verksamhetsområde
  • Vem är du? Berätta kortfattat om dig själv.
  • Därför söker du stipendiet? Berätta gärna vad du tänker göra med pengarna.
  • Varför ska just du få stipendiet?
  • Bifoga gärna betyg, meritförteckning, intyg m.m.

Glöm inte att lämna telefonnummer, adress och mejladress där du kan bli nådd. Märk ansökan med "Tidaholms Sparbanks utbildningsstipendier" och skicka din ansökan till:

Tidaholms Sparbank, Box 23, 522 21 Tidaholm.

Ansökningstiden är mellan 1 januari - 15 mars 2016.
Stipendierna delas ut i samband med bankens stämma i april 2016.

Mer om Tidaholms Sparbanks stipendier kan du läsa här.

Franke-stipendiet

Franke-stipendiet, som är 50 000 kr, tilldelas en student på kandidat-, master-, eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda insatser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan.

Förslag med motivering och bakgrundsmaterial bör vara Stiftelsen Längmanska kulturfonden tillhanda senast 26 februari 2016.
Mer om stipendiet och hur du ansöker hittar du här.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., har glädjen att för artonde gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Läs mer om Agneta och Gunnar Nilssons stipendium.

JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi

JAKs stipendium på 50 000 kronor delas årligen ut för studier i rättvis och uthållig ekonomi.

Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå och ska vara JAK tillhanda senast 1 november. Mer information om stipendiet. 

 

 

Kontakt

Susanne Ekhäll
susanne.ekhall@his.se
Telefon: 0500-448141