Funktionsnedsättning och högskolestudier

Du som är student eller funderar på att läsa vid Högskolan i Skövde, och har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. På högskolan finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning som du är välkommen att kontakta för att diskutera dina behov av särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Smygstart på Högskolan 31 augusti

Fredag 31 augusti från klockan 13 är det smygstart på Högskolan Skövde.

Då har du möjlighet att ordna passerkort och lånekort, träffa studievägledare och får se dig omkring på campusområdet i lugn och ro. Passa på att känna in atmosfären och ordna med praktiska saker när det inte är fullt med folk överallt. 

Ordinarie välkomstdag är måndag 3 september, med invigningstal av rektor Lars Niklasson på gräsplanen framför klocktornet kl 9:30. Högskolan bjuder på fika från kl 8:30. På plats finns också program-faddrar i gröna tröjor. 

Vad innebär stöd för funktionsnedsättning?

Tanken med stödet är att studenter eller doktorander med någon funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för svårigheter i studiesituationen som funktionsnedsättningen för med sig.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall kan du höra dig för med din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

När ska jag ansöka om stöd?

Om du behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska du skicka in din ansökan om stöd redan i samband med att du söker till utbildning. I annat fall ansöker du om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildning vid högskolan i Skövde. Handläggningstiden för en ansökan kan vara upp till 4 veckor så ansök i god tid innan du behöver stödet.

Observera att funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg, utredning eller liknande.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

För att kunna ta del av det stöd vi erbjuder gör du en ansökan via systemet Nais. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren om du av någon anledning inte har möjlighet att göra din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd i det digitala systemet Nais.

När din ansökan är mottagen blir du kontaktad av vår samordnare för att boka ett personligt möte. Önskar du hellre boka ett möte först och skicka in ansökan efteråt går det också bra, skicka då ett mail till funktionshinder@his.se.

Gör din ansökan genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.

En beskrivning av olika pedagogiska stödinsatser finns här.

Bild från introduktionen 2013

OBS! Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som till exempel personuppgifter eller intyg om funktionsnedsättning via mejl.

 

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Ansök via NAIS - klicka här

Information om hur du ansöker finns på denna pdf

Resursrummet 

Här bokar du resursrummet

Studentmentor

Mer information om att vara studentmentor finns här

Asperger och högskolestudier

Finns att ladda ner här

Studietips

Studieteknik - tips

Sluta prokrastinera - tips

Vem kan få stöd - folder

Studentens ansvar - folder

Mobilen som smart verktyg

Tillgänglig undervisning

Här finns informationsmaterial om hur du kan tillgänglighetsanpassa undervisningen för olika funktionsvarianter

Riktlinjer och handlingsplaner

Allmänna råd vid funktionshinder. Detta dokument är under revidering.  

Riktlinjer för arbetet med tillgänglighet

Handlingsplan för arbetet med tillgänglighet 2015-2016

Riktlinjer för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor 2018-2019

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Telefontider: Måndag och torsdag 10.15-12.00

Porträttbild Virpi Westin