Ansökan för utlandsstudier

Sista ansökningsdag senast 1 december för efterföljande hösttermin och 15 maj för efterföljande vårtermin.

Alt. 1
Antal terminer

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr