International Committee (IC)/ESN Skövde

Som student har du möjligheten att internationalisera dig på hemmaplan genom att engagera dig i Högskolans internationella kommittée, International Committee (IC)/ESN Skövde.

Internationellt på hemmaplan

Varje år väljer hundratals utländska studenter att studera på Högskolan i Skövde. Det betyder att du under din utbildning får internationella perspektiv och kan ta del av andra kulturer även på hemmaplan.

Du kan bli medlem i IC och fadder för en utländsk student. Du kan också medverka i de sociala aktiviteter och resor som IC anordnar för både utländska och svenska studenter. Att lära känna våra internationella studenter är ett fantastiskt tillfälle att knyta kontakter över hela världen, förbättra dina språkkunskaper och få vänner för livet. Följ IC's arbete och aktiviteter på deras Facebook-sida eller mejla på President@esnskovde.org.

ic logo