Internationalisering för sjuksköterskor och barnmorskor

Information för sjuksköterskor och barnmorskor

Alternativ för utlandserfarenhet 

Sjuksköterskor, termin 4
För ansökan om praktik på Irland under perioden oktober-december 2017, se ansökan i högerkolumnen. 31 maj är sista ansökningsdag. Vid nominering

För ansökan om praktik i Holland under perioden för "Delaktighet och Lärande" våren 2018, se ansökan i högerkolumnen. 12 september är sista ansökningsdag. 

Barnmorskor, termin 3
För ansökan om praktik på Irland- Dublin under perioden september-november 2017, se ansökan i högerkolumnen. 1 mars är sista ansökningsdag.
Du måste vara godkänd på följande kurser i Barnmorskeprogrammet vid ansökan: RP721A-Det normala barnafödandet A1N, RP722A-Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N och RP723A-Profession, teori och metod A1N samt RP720A uppsats-del 1. Du måste före utresa även vara godkänd på kurserna RP726A och RP732A.

Du måste ha varit registrerad under minst två sammanhängande terminer vid utresa.  

Besked om nominering
När vi behandlat din ansökan kommer du att få ett besked om nominering till den e-postadress du angett i din ansökan. Inom en vecka måste du tacka ja för att inte förlora din plats så kom ihåg att kolla din e-post.

Tänk på att nomineringen från oss inte är någon formell antagning. Den formella antagningen görs av det utländska universitetet när du gjort din ansökan till dem.

Urvalet baseras på följande kriterier: 

 • Du måste vara registrerad på heltidsstudier (30 poäng/termin) vid Högskolan i Skövde och ha minst en termins studier avklarade vid ansökan.
 • Sjuksköterskor måste ha varit registrerad under minst två sammanhängande terminer från ansökan till utresa. 
 • Barnmorskor måste ha varit registrerad under alla terminer från ansökan till utresa.
 • Du måste ha klarat minst 22.5 högskolepoäng/termin i snitt vid Högskolan i Skövde och inte ha omtentamen kvar att göra som ligger under tiden för utbytet.
 • Du bör ha klarat av moment som S-HLR samt lyftteknik samt ha ett intyg som bekräftar detta
 • Du bör ha goda språkkunskaper i det språk som används i utbildningen vid det mottagande universitetet

Och rangordning mellan studenter räknas ut med hjälp av:

 • Studenternas snittpoäng
  Dessaräknas fram baserat på totalt antal avklarade högskolepoäng delat med antal terminer som studenten varit registrerad vid Högskolan i Skövde. Avklarade poäng för innevarande termin räknas inte med vid genomsnittet. Endast poäng från Högskolan i Skövde kan medräknas, undantag ges till studenter som är antagna till senare del av program (tidigare studier som har tillgodoräknats).

 • Antalet VG-procent
  Detta baseras på hur många procent VG den sökande har på sina delmoment i förhållande till totalt antal avklarade poäng vid Högskolan i Skövde. Vid uträkningen översätts sifferbetyg 3 till betygen G och 4 & 5 till VG. För delmoment där endast betyg G kan ges, kommer 50% av poängen omräknas till VG-poäng. 

Rosa-Linea, sjuksköterskor och barnmorskor år 2 & 3
Inom Rosa-Linea finns möjlighet att åka till lärosäten inom nätverket, från en vecka upp till ett år. 

För barnmorskor finns idag ett utbyte med Danmark. Ansökan inför hösten 2017 sker senast 1 mars 2017. Kontakta elisabeth.hertfelt.wahn@his.se för mer information. 

Intensivvecka inom Rosa-Linea, 1,5hp

Ej aktuellt 2016/2017. 

Efter dina studier
Du kan också välja att åka efter din utbildning, om du är beredd på att förlänga din utbildning alternativt ta ett studieuppehåll på en eller två terminer. Då kan du studera på ett av våra partneruniversitet.

Här hittar du en lista över de universitet som vi har samarbete med:
http://his.se/Ar-student/Studievagledning/studera-utomlands/Partneruniversitet1/

Minor Field Studies
Gör ditt examensarbete i ett utvecklingsland! Läs mer här: http://www.his.se/Ar-student/Studievagledning/Stipendier/MFS-stipendium/

På grund av den rådande flyktingkrisen har SIDA ännu inte tilldelat någon budget för MFS för 2016, vilket betyder att Högskolan i Skövde just nu inte har några stipendier att utlysa. Vi återkommer med information så snart vi har fått besked om tilldelning av stipendier för 2016.

I vanliga fall kan Högskolans studenter ansöka om MFS-stipendium senast 15 april och 15 oktober varje år. När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda de ansökningsblanketter som finns (du når dem bland relaterade dokument på denna sida).

Deadline för ansökan om du åker efter dina studier

 • 15 maj är sista ansökningsdag för nästkommande vårtermin för studier efter utbildningen.
 • 1 december är sista ansökningsdag för nästkommande hösttermin och helårsplats för studier efter utbildningen.