Välkommen till Studieverkstan!

Studieverkstan är en resurs för alla studenter på Högskolan i Skövde. Välkommen till oss för att prata om akademiskt skrivande, referenshantering, studieteknik m.m.

Studieverkstan ligger till vänster om informationsdisken i Högskolebibliotekets lokaler. Här kan du sitta och plugga ensam eller i grupp. Sitt gärna och läs en stund i våra sköna soffor! 

Studieverkstan erbjuder:


Språkhandledning

Att skriva akademiskt handlar mycket om att uttrycka sitt budskap så tydligt och precist som möjligt. I Studieverkstan kan du få personlig feedback på en text du skrivit och få tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk. Har du ett annat modersmål än svenska kan du få vägledning om hur du kan utveckla din språkliga förmåga. 

Kom gärna till Studieverkstan redan under ditt första studieår. En god skriftlig uttrycksförmåga är något du har nytta av under hela studietiden och självklart också i ett framtida yrkesliv. 

Referenshantering

Studieverkstan ger vägledning och information kring referenshantering. På sidorna för referenshantering finns manualer för olika referensstilar.

Datoranvändningsstöd

En dag i veckan är en datapedagog på plats i Studieverkstan. Hon kan bistå vid problem med formatmallar och ge tips om hur du bäst kan arbeta med Word, Excel, diagram, PowerPoint, etcetera.

Studieteknik och studiestrategier

I Studieverkstan finns möjlighet att ta upp funderingar och frågor kring studieteknik och studiestrategier. Med oss kan du bolla tankar om hur du bäst genomför dina studier och hur du ska ta dig an arbetet med ditt examensarbete. Vår verksamhet syftar till ”hjälp till självhjälp” och vi förutsätter att du som student är aktiv och vill utvecklas.

Studieverkstan erbjuder inte:

Studieverkstan skriver, översätter eller korrekturläser inte texter. Vi förklarar inte heller innehållet i kurslitteratur. Vi avgör inte om en text är godkänd eller inte. Du har själv fullt ansvar för din text.

Studieverkstan erbjuder inte matematikstöd. Ämnet Matematik driver en verksamhet, Matematikrummet, som syftar till att ge dig stöd i dina matematikstudier. Mer information om Matematikrummet. 

Distansstudenter

Ett personligt möte är oftast det bästa och mest effektiva sättet att ha kontakt på. Om du inte har möjlighet att komma till Skövde kan vi kommunicera via mail och/eller telefon. 

Studieverkstaden eller Studieverkstan?

Läs mer om varför Studieverkstan har ett felstavat namn. 

Studieverkstan1

 Studieverkstan2

 

 

Studieverkstan

Ordinarie bemanningstider:

Måndag och torsdag kl. 10:00-12:30 samt 13:15-16:30
Tisdag och onsdag kl. 13:00-16:30 

Datoranvändningsstöd:

Ordinarie tid:
Torsdag kl. 09.00-12.00

Kontakta oss

studieverkstan@his.se

Boka gärna tid hos oss. I mån av tid också drop-in.

Studieverkstans personal

 • Birgit Persson
  Adjunkt/Studiehandledare
  Service för studenter med läsnedsättning
 • Amira Boudagh
  Datapedagog
 • Bengt Eftring
  Handledare

Föreläsningar och workshops i studieteknik och andra studierelaterade frågor

Under hösten erbjuder Studentstöd och Högskolebiblioteket föreläsningar och workshops i studieteknik, tentastress, våga tala m.m.
Torsdagar 12:20-12:50, i Studieversktan (biblioteket) eller vid café Dalucci (utanför biblioteket).

Program för studierelaterade föreläsningar och workshops

Välkomna!