Matematikrummet P108

Sal P108 är dedicerad för matematikstudier. Där kan du sitta och arbeta ensam eller i grupp. Denna resurs drivs av ämnet matematik.

Målsättningen är att ha lärare i matematikrummet för handledning ca fyra timmar per vecka, och så att det i minst möjliga mån krockar med schemalagd undervisning i matematikkurser.

Matematikrummet är rum P108 i Portalen, som ligger till vänster direkt innanför ytterdörren när du kommer från järnvägsundergången.r

Vecka 45 (5/10 -- 9/10)

ti 13-15 Yohannes Tadesse

Vecka 46 (12/10 -- 16/10)

ti 13-15 Yohannes Tadesse
ti 15-17 Ingemar Lyrberg

Vecka 47 (19/10 -- 23/10)

ti 13-15 Yohannes Tadesse
to 15-17 Ingemar Lyrberg

(Starttider med bara timtal ska läsas med "akademisk kvart")

Kontaktperson för matematikrummet är Stefan Karlsson (stefan.karlsson@his.se)

 

Kontakt