Högskolans examina

Din ansökan prövas i första hand för en examen enligt gällande bestämmelser.

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

Det vill säga om du har påbörjat dina studier innan 1 juli 2007 måste du ha läst klart alla kurser som krävs för examen senast den 30 juni 2015, för att ha möjlighet att ansöka om en examen enligt äldre bestämmelser.

Nationell information om studier och examina finns på Universitets- och högskolerådet.

Lokala examensregler finns i Lokala examensordningen vid Högskolan i Skövde.

Följande examina utfärdas vid Högskolan i Skövde.

Generella examina på grundnivå

 • Högskoleexamen 120 hp
 • Filosofie kandidatexamen 180 hp
 • Ekonomie kandidatexamen 180 hp
 • Teknologie kandidatexamen 180 hp

Yrkesexamina på grundnivå

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp
 • Högskoleingenjörsexamen 180 hp
 • Lärarexamen 180/210 hp
 • Yrkeslärarexamen 90 hp

Generella examina på avancerad nivå

 • Filosofie magisterexamen 60 hp
 • Teknologie magisterexamen 60 hp
 • Filosofie masterexamen 120 hp

Yrkesexamina på avancerad nivå

 • Barnmorskeexamen 90 hp
 • Lärarexamen 240/270/300/330 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen 60 hp/75 hp

Examina på forskarnivå

 • Informationsteknologi

Examina enligt äldre bestämmelser

För de studenter som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 (enligt SFS 1993:100) och avslutat studierna innan 30 juni 2015 finns möjlighet att ansöka om examen enligt de regler som gällde när studierna påbörjades. Examens omfattning anges då i poäng (1 poäng motsvarar 1,5 högskolepoäng).

Generella examina

 • Högskoleexamen – minst 80 poäng
 • Kandidatexamen – minst 120 poäng
 • Magisterexamen med ämnesdjup – minst 160 poäng
 • Magisterexamen med ämnesbredd – minst 40 poäng

Yrkesexamina

 • Högskoleingenjörsexamen 120 poäng
 • Sjuksköterskeexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Yrkeshögskoleexamen
 • Lärarexamen
 • Utbildningar där du även kan ansöka om utbildningsintyg Skolsköterskeprogrammet, Avancerad specialistsjuksköterska

 

 

Nationell reglering

Universitets- och högskolerådet hittar du de lagar och förordningar, samt föreskrifter som styr verksamheten vid svenska universitet och högskolor.

Högskoleförordningens andra bilaga reglerar examina.

Vid frågor rörande - examensbevis

examen@his.se
0500-44 80 00 (vxl)

Postadress:
Högskolan i Skövde
Examen
Box 408
541 28 Skövde