Examina på avancerad nivå

Utbildning som leder till en examen på avancerad nivå ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå. Kurser på grundnivå kan ingå med högst 15 högskolepoäng (undantaget lärarexamen).

Generella examina

 • Filosofie magisterexamen 60 hp
  Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

  För filosofie magisterexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 45 högskolepoäng  ha fullgjorts på avancerad nivå. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng vara inom något av Högskolan i Skövdes huvudområden, inklusive examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

 • Teknologie magisterexamen 60 hp
  Se kraven för Filosofie magisterexamen.
  Teknologie magisterexamen utfärdas endast inom maskinteknik, automatiseringsteknik, elektroteknik (fram till 2011-07-01) och integrerad produktutveckling.

 • Filosofie masterexamen 120 hp
  Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

  För filosofie masterexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 105 högskolepoäng ha fullgjorts på avancerad nivå. Av dessa ska minst 60 högskolepoäng vara inom huvudområdet för examen, inklusive examensarbete.

  Filosofie masterexamen utfärdas inom datavetenskap, informationsteknologi samt systembiologi.

Yrkesexamina

 • Barnmorskeexamen 90 hp
  Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
  För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
  För barnmorskeexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar ha fullgjorts enligt programmets utbildningsplan.

 • Lärarexamen 240/270/300/330 hp
  Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå.
  För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng.
  För ytterligare information, se Högskolan i Skövdes lokala examensordning.

 • Specialistsjuksköterskeexamen 60 hp/75 hp
  Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.
  Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
  För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
  För specialistsjuksköterskeexamen ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för någon av Högskolan i Skövdes specialistsjuksköterskeprogram.
  Specialistsjuksköterskeexamen utfärdas endast inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktssköterska samt skolsköterska. Examen för skolsköterska gäller de som påbörjat sin utbildning enligt utbildningsplan "Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska 60 högskolepoäng" samt de som påbörjade sin utbildning med start höstterminen 2013.
 

Vid frågor rörande - examensbevis

examen@his.se
0500-44 80 00 (vxl)

Postadress:
Högskolan i Skövde
Examen
Box 408
541 28 Skövde