Schema

Schema för kurser du är registrerad på hittar du i Studentportalen. Ditt personliga schema visas när du har registrerat dig på kursen.

Sök kurs- eller programschema

Länk till söksidan i schemasystemet TimeEdit

Tentamensschema

Länk till tentamensschema

Lokalschema

Sök lokalbokningar

Dagens grupprumsbokningar

Visa dagens grupprumsbokningar

Söker du gammalt schema?

I Studentportalen hittar du länkar till schema för dina tidigare kurser.

 

Se även

 

Publicering av schema

Tidsplan för när schema för kommande läsperiod beräknas publiceras på Högskolans webb.

Publicering av schema sker i slutet av veckan.

Vecka   
Läsperiod
v16 lp 3
v29 lp 4
v40 lp 5
v51 lp 1
v09 lp 2

Terminstider/läsårsindelning