Open Access Week 2018 - programpunkter 22-23 oktober vid Högskolan i Skövde

2018-10-08

22-28 oktober äger International Open Access Week rum, ta del av Högskolans program 22-23 oktober.

Högskolan i Skövde uppmärksammar veckan bland annat genom en presentation om upphovsrätt och open science av juristen Jonas Holm, information om projektet LIM-OS och ett föredrag om öppen tillgång till forskningsdata av Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst. 

Open Science - måndag 22 oktober 2018

Towards Open Science: Utilising and combining dimensions of openness

Tid: kl 13:15-16:30, 22 oktoboer
Lokal: Insikten, Portalen

Eftermiddagens program
An introduction to LIM-OS: challenges and opportunities for research
(Björn Lundell, IIT)

Utilising and combining different dimensions of openness for sustainable science and digitalisation
(Björn Lundell, IIT)

Open research data: towards support for provision and management of research data, data management plans, etc.
(University Library)

Open access publishing: HiS open access publications and offset agreements
(University Library)

More information about the LIM-OS event.

There will also be a poster exhibition and opportunites for interaction amongst researchers. Please register for the 22/10 event by sending an email with subject "Open science seminar" containing your name and affiliation by latest 18 October.

Open Science - tisdag 23 oktober 2018

Öppna forskningsdata och upphovsrätt

Tid: 13:00-15:30, 23 oktober
Lokal: G211

Eftermiddagens program
13:00-13:15 Inledning (Högskolebiblioteket)

13:15-14:15 Open Access och Open Science – juridiska utmaningar vid övergången till ett öppet vetenskapssystem (Jonas Holm, jurist, tidigare universitetsjurist vid Stockholms universitet och nu verksam vid advokatbyrån MarLaw). Rådet för forskningsetiska frågor är medarrangör till föredraget av Jonas Holm.
Jonas Holm reflekterar över de juridiska utmaningar i form av upphovsrättsliga problem och med anledning av GDPR- EU:s dataskyddsförordning också integritetsrättsliga frågor som uppstår med anledning av regeringens och EU:s målsättning att publicera forskningspublikationer och forskningsdata öppet 2026 respektive 2020.

14:15-14:30 Fika

14:30-15:15 Öppen tillgång till forskningsdata – incitament, myndighetskrav och praktiska verktyg (Elisabeth Strandhagen, forskare inom epidemiologi och biträdande föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst (SND)). 
SND är en nationell forskningsinfrastruktur för forskningsdata. Inom snar framtid kommer det krävas att forskningsdata är så öppna som möjligt med så få restriktioner som möjligt. SND utvecklar därför en storskalig modell för att söka och dela forskningsdata där 28 svenska lärosäten ingår varav Högskolan i Skövde är ett av dem.

15:15-15:30 Avslutning

Presentationerna kommer att hållas på svenska. Om du vill ha fika under eftermiddagen 23/10, anmäl dig senast 18 oktober.


Välkomna att ta del av Högskolans program
under Open Access Week önskar Högskolebiblioteket, Rådet för forskningsetiska frågor och forskningsgruppen Software Systems Research Group (SSRG) vid IIT.

 

 

International Open Access Week

International Open Access Week

Kontakt

Högskoleibiblioteket
e-post: biblioteket@his.se
telefon: 0500-448060