Välj ämne
Väljs fler än ett ämne inkluderas alla valda ämnen. Väljs sedan typ av innehåll begränsas listan till typ av innehåll inom de valda ämnena.
  Välj typ av innehåll
  Väljs fler än en typ inkluderas alla valda typer. Väljs sedan ämne begränsas listan till de valda typerna inom de valda ämnena.
   Rensa filter

   Databaser - Högskolan i Skövde

   Academic Search Elite
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Ämnesövergripande databas med artiklar och annat material. Det mesta av innehållet finns tillgängligt direkt i fulltext.

   Nå Academic Search Elite hemifrån

   ACM Digital Library
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter, konferenspublikationer och nyhetsbrev inom datavetenskap publicerade av ACM (Association for Computing Machinery), tillgängliga i fulltext. ACM Digital Library innehåller även The ACM Guide to Computing Literature med referenser till datavetenskapligt material från andra utgivare.  E-böcker hos ACM ingår inte i Högskolans prenumeration.

   Nå ACM Digital Library hemifrån

   Arbline

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Böcker, kapitel, artiklar, rapporter, konferenspublikationer, uppsatser, avhandlingar inom arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad och angränsande ämnesområden. Referenser med viss fulltext.

   ArtikelSök
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar och annat material från svenska dagstidningar, tidningar och tidskrifter. Ämnesövergripande referensdatabas med viss fulltext.

   Nå ArtikelSök hemifrån

   arXiv.org

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Matematik, fysik, kemi
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   E-arkiv med forskningspublikationer inom fysik, matematik, datavetenskap, statistik, kvantitativ biologi och kvantitativ finans. Open access med fulltext. 

   Britannica Academic
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Ordböcker och termlistor
   • Uppslagsverk
   Visa mer

   Allmänt uppslagsverk, innehåller även Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.

   Nå Britannica Academic hemifrån

   Business Source Premier
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar, branschtidskrifter, tidningsmaterial, landrapporter m.m. inom ekonomi och närliggande ämnesområden som marknadsföring, finansiell ekonomi, logistik, management, organisationslära, redovisning m.m. Det mesta av innehållet finns tillgängligt direkt i fulltext.  

   Nå Business Source Premier hemifrån

   Byggdok kunskapsbank

   • Ingenjörsvetenskap
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referenser till dokument inom bygg, fastigheter, miljö och angränsade ämnesområden. Databasen täcker material från perioden 1966-2006.

   CINAHL
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar, avhandlingar m.m inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till mycket fulltext genom bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Nå CINAHL hemifrån

   CiteSeerX

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Söktjänst för publikationer inom data- och informationsvetenskap. Referenser och viss fulltext.

   Cochrane Library

   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   Systematiska översikter, kliniska prövningar, litteraturöversikter, HTA-utvärderingar, ekonomiska utvärderingar och metodstudier inom medicin och hälsa.
   Högskolebiblioteket har inget abonnemang på databasen men en del av materialet är fritt tillgängligt.

   DBLP Computer Science Bibliography

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referensdatabas med artiklar, konferenspublikationer, böcker m.m. inom datavetenskap.

   Directory of Open Access Journals (DOAJ)

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Förteckning över fritt tillgängliga e-tidskrifter. Sökbar på tidskrifts- och artikelnivå, artiklarna är tillgängliga i fulltext. Ämnesövergripande.

   DiVA Skövde

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Studentuppsatser och forskningspublikationer som skrivits av studenter och forskare vid Högskolan i Skövde.
   Ämnesövergripande med en del fulltext.

   EBSCO eBook Academic Collection
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Böcker och bokkapitel
   Visa mer

   E-böcker i fulltext. Ämnesövergripande.

   Nå EBSCO eBook Academic Collection hemifrån

   Emerald
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom exempelvis ekonomi, management, ingenjörsvetenskap, hälsa, utbildning.

   Nå Emerald hemifrån

   E-nav
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ingenjörsvetenskap
   • Standarder
   Visa mer

   I e-nav finns standarder, t.ex. ISO och SS-EN. De standarder som Högskolan har tillgång till finns tillgängliga i fulltext.

   Nå E-nav hemifrån

   ERIC

   • Kognitiv neurovetenskap
   • Pedagogik
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Artiklar, rapporter, avhandlingar m.m. inom utbildning och pedagogik. Den fritt tillgängliga versionen av ERIC från Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.

   ERIC (EBSCO)
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Kognitiv neurovetenskap
   • Pedagogik
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Artiklar, rapporter, avhandlingar m.m. inom utbildning och pedagogik. Viss fulltext och vidarelänkning till Högskolans fulltextprenumerationer.

   Nå ERIC (EBSCO) hemifrån

   EUR-Lex

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   EU-rätt. Lagstiftning, fördrag, internationella avtal, rättspraxis, förberedande rättsakter m.m. Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till innehållet i EUR-Lex.

   Europe PMC

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Patent
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Europe PMC söker samtidigt i PubMed och PubMed Central samt bland ytterligare material såsom riktlinjer från National Health Service (NHS) och patent. Biomedicin, medicin, en del hälsa- och omvårdnad. Referenser.

   FAR Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   • Juridik och lagar
   Visa mer

   Biblioteket har endast en enanvändarlicens. Om du inte kommer åt tjänsten, försök senare.

   Nå FAR Online hemifrån

   FAR Online är en tjänst inom ekonomi som innehåller material om redovisning, revision, skatter, finans, regelverk, lagtexter, affärsrätt m.m. I FAR Online ingår även vissa tidskrifter, exempelvis Balans. 

   Nå FAR Online hemifrån

   FASS för förskrivare

   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   FASS innehåller information om samtliga läkemedel i Sverige.

   Filmarkivet

   • Film, TV, radio
   Visa mer

   Kortfilm, dokumentärfilm, journalfilm, informations- och beställningsfilm från myndigheter och företag, valfilmer och reklamfilm. Innehållet i databasen kommer från Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet och från avdelningen Audiovisuella Medier vid Kungliga Biblioteket.

   Gale Virtual Reference Library
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Uppslagsverk
   Visa mer

   Ett flertal uppslagsverk inom olika ämnesområden såsom exempelvis medicin, teknik, juridik, managament. Sök i alla på samma gång eller i enskilda uppslagsverk.

   Nå Gale Virtual Reference Library hemifrån

   Geodata Extraction Tool, GET
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Kartor
   Visa mer

   För att komma åt databasen:
   Skriv Skövde i inmatningsfältet och välj University of Skövde
   Logga därefter in med dina vanliga HS-uppgifter.

   Lantmäteriets digitala tjänst för kartor. Geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

   Nå Geodata Extraction Tool, GET hemifrån

   Google Scholar

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Gör denna inställning i Google Scholar för att få åtkomst till fulltext via Högskolebibliotekets prenumerationer. 

   Söktjänst från Google med inriktning på vetenskapligt material. Ämnesövergripande.

   GQuery: Global Cross-database NCBI search

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   Via GQuery går det att söka samtidigt i flera av NCBIs, National Center for Biotechnology Information, databaser. Biomedicin, medicin, en del hälsa- och omvårdnad. Referenser.

   HCI Bibliography: Human-Computer Interaction Resources

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referenser och länkar till dokument inom området människa-dator-interaktion.

   Human Anatomy Atlas
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Biomedicin
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   Visa mer
   Vid problem med åtkomst, prova att tömma webbläsarens cache eller använd en annan webbläsare.

    

   Sökbar atlas med anatomiska bilder som bland annat innehåller animationer och modeller över kroppens organ, magnetkamerabilder, 3D-modeller över muskler och ben, uttal och detaljerade definitioner med latinska termer och information om vanliga sjukdomar för varje organsystem.

   Nå Human Anatomy Atlas hemifrån

   Human Protein Atlas

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   Visa mer

   IEEE Xplore®
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter, artiklar och konferenspublikationer i fulltext inom elektroteknik, elektronik, teknik, datavetenskap, informationsteknologi. E-böcker och standarder ingår inte i Högskolans prenumeration.

   Nå IEEE Xplore® hemifrån

   InfoTorg Företag
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   Visa mer

   För att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.

   Nå InfoTorg Företag hemifrån

   Databas med information om registrerade svenska företag.

   Nå InfoTorg Företag hemifrån

   InfoTorg Juridik
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   För att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.

   Nå InfoTorg Juridik hemifrån

   Databas inom juridik med nyheter, analyser, branschinformation m.m. Rättsbanken ingår som en del av Infotorg Juridik och innehåller författningar, förarbeten, avgöranden, europarätt m.m.  

   Nå InfoTorg Juridik hemifrån

   Journal Citation Reports
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Impact factors och rankningar m.m för tidskrifter.

   Nå Journal Citation Reports hemifrån

   Lagboken

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   Lagboken innehåller alla gällande svenska lagar och förordningar och en mängd andra rättsakter från svensk och europeisk rätt. 

   Lagrummet

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   Domstolsverkets webbplats lagrummet innehåller rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar, statliga myndigheter samt viss internationell information. 

   Lecture Notes in Computer Science
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   Visa mer

   Bokserie från Springer med konferenspublikationer, workshops och monografier inom datavetenskap och informationsteknologi. Fulltext.

   Nå Lecture Notes in Computer Science hemifrån

   LIBRIS

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Gemensam katalog för svenska bibliotek. Sök böcker, tidskrifter, artiklar, kapitel, rapporter, avhandlingar m.m. 

   Mary Ann Liebert
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom biomedicin, bioteknologi, klinisk medicin och andra ämnesområden.

   Nå Mary Ann Liebert hemifrån

   Material ConneXion
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ingenjörsvetenskap
   Visa mer

   Materialdatabas med information om polymerer, glas, keramiska material, kolbaserade material, cementbaserade material samt metaller och naturmaterial. Innehåller bilder, detaljerade materialbeskrivningar, egenskapsbeskrivningar, användningsområden för material samt tillverkarens eller distributörens kontaktinformation.

   Material ConneXion har ett materialbibliotek i Skövde. Mer information om Material ConneXion Skövde.

   Nå Material ConneXion hemifrån

   MathSciNet
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Matematik, fysik, kemi
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar, böcker, konferenspublikationer, avhandlingar och reviews inom ämnet matematik. Referenser och mycket fulltext

   Nå MathSciNet hemifrån

   MatWeb

   • Ingenjörsvetenskap
   Visa mer

   Materialdatabas med information om många olika materialtyper såsom polymerer, metall, trä, fiber, keramik, sten m.fl.  

   Medical Subject Headings (MeSH)

   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   MeSH-databasen finns översatt till svenska. Sök i Svensk MeSH

   MeSH är en kontrollerad ämnesordslista som främst används i databasen PubMed. MeSH-termer kan användas för att hitta artiklar inom samma ämne även om författare uttryckt sig på olika sätt. 

   Mediearkivet
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, landsortspress, tidskrifter och fackpress. Databasen innehåller även radio- och tvmaterial, norska tidningar och nordiska och internationella webbtidningskällor. 
   Ämnesövergripande. 

   Nå Mediearkivet hemifrån

   MEDLINE (EBSCO)
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. MEDLINE ingår som en del i PubMed, PubMed innehåller ytterligare material som inte finns i MEDLINE.

   Nå MEDLINE (EBSCO) hemifrån

   MEDLINE (Ovid)
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. MEDLINE ingår som en del i PubMed, PubMed innehåller ytterligare material som inte finns i MEDLINE.

   Nå MEDLINE (Ovid) hemifrån

   Nationalencyklopedin
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Film, TV, radio
   • Uppslagsverk
   Visa mer

   Allmänt uppslagsverk. I Nationalencyklopedin finns även en svensk ordbok, ordböcker från Lexin, UR-program, Världens länder och Världens religioner.

   Nå Nationalencyklopedin hemifrån

   OAIster

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   I OAIster går det att söka open access-material från flera olika källor samlat på ett ställe. 

   Oxford English Dictionary Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   Lexikon över det engelska språket med information om bland annat ordens betydelse, historia och uttal.

   Nå Oxford English Dictionary Online hemifrån

   PQDT Open

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Uppsatser
   Visa mer

   Avhandlingar och uppsatser utgivna open access. Ämnesövergripande, fulltext.

    

   Project Muse

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Matematik, fysik, kemi
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referensdatabas med artiklar och böcker inom främst humaniora och samhällsvetenskap.

   PsycARTICLES
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar i fulltext inom psykologi och angränsande ämnesområden. Innehållet i PsycARTICLES är även sökbart i PsycINFO, PsycINFO är mer omfattande än PsycARTICLES. 

   Nå PsycARTICLES hemifrån

   PsycINFO
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referenser till artiklar, böcker, kapitel, avhandlingar m.m. inom psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext direkt i databasen och ytterligare fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. Innehållet i PyscARTICLES ingår i PsycINFO. 

   Nå PsycINFO hemifrån

   PubMed

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Referensdatabas med länkning till viss fulltext. PubMed är den fria versionen av MEDLINE från the National Institutes of Health och innehåller förutom MEDLINE ytterligare material. 

   RCSB Protein Data Bank (PDB)

   • Bioinformatik
   Visa mer

   re3data.org

   • Ämnesövergripande databaser
   Visa mer

   re3data.org, Registry of Research Data Repositories, är ett register som förtecknar internationella arkiv som innehåller forskningsdata. Bland arkiven som ingår finns bland andra BioLINCC och Dryad Digital Repository.

   Riksdagens dokument och lagar (f.d. Rixlex)

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   Riksdagens officiella dokument och lagar.

   SAGE Journals Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom hälsovetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, ingenjörsvetenskap, biomedicin.

   Nå SAGE Journals Online hemifrån

   ScienceDirect
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden från förlaget Elsevier.

   Nå ScienceDirect hemifrån

   SCImago Journal & Country Rank

   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tjänst för att utifrån data från Scopus analysera tidskrifters genomslag.

   Scopus
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ekonomi
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Matematik, fysik, kemi
   • Pedagogik
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referens- och citeringsdatabas med artiklar, konferenspublikationer, bokkapitel, patent m.m. Ämnesövergripande, omfattar bland annat teknik, datavetenskap, ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Nå Scopus hemifrån

   SocINDEX
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referensdatabas med artiklar, konferenspublikationer, böcker m.m inom sociologi och angränsade ämnesområden såsom kriminologi, socialpsykologi, demografi m.m. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Nå SocINDEX hemifrån

   Sondera

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Film, TV, radio
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Söker samtidigt i databaserna LIBRIS (böcker, tidskrifter, rapporter m.m.), Nationella ArkivDatabasen, NAD (arkivmaterial hos svenska offentliga arkivinstitutioner) och Svensk mediedatabas, SMDB (musik, radio, TV, film m.m. utgivet eller sänt i Sverige).

   Springer Journals
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ämnesövergripande databaser
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. I Springer Journals ingår bland annat Lecture Notes in Business Information Processing och Lecture Notes in Computer Science. 

   Nå Springer Journals hemifrån

   Statistikdatabasen

   • Ämnesövergripande databaser
   • Statistik
   Visa mer

   Officiell statistik från Statistiska centralbyrån och flera andra myndigheter. Ämnesövergripande. 

   SVAR Digitala forskarsalen - Riksarkivet
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   Visa mer

   SVAR - Digitala Forskarsalen är endast tillgänglig inom högskolans nätverk, på campus. Distansinloggning är inte tillåtet.

   Sveriges största samling av digitaliserade arkivhandlingar, sök i exempelvis domsstolsarkiv, fastighetsböcker, kyrkoarkiv och mantalslängder. 

   SveMed+

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Referensdatabas med viss fulltext.

   Svensk Patentdatabas

   • Ingenjörsvetenskap
   • Patent
   Visa mer

   Sök svenska patent, offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige, EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen), beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum) och tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent.

   Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   Historisk ordbok som beskriver det svenska skriftspråket från 1520-talet fram till idag.

   Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL)

   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   Ordbok med nutida svenska ord med information om stavning, böjningar och ibland uttal och betydelse.

   SwePub

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Forskningspublikationer från svenska lärosäten och organisationer. Ämnesövergripande med en del fulltext.

   Taylor & Francis Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden.

   Nå Taylor & Francis Online hemifrån

   UCSC Genome Browser

   • Bioinformatik
   Visa mer

   Ulrichsweb
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Databas med information om tidskrifter och tidningar. Uppgifter om peer review, ämnesinriktning, utgivare, indexering m.m.

   Nå Ulrichsweb hemifrån

   UniProt

   • Bioinformatik
   Visa mer

   Uppsök

   • Ämnesövergripande databaser
   • Uppsatser
   Visa mer

   Uppsatser och examensarbeten från svenska universitet och högskolor. Ämnesövergripande. Fulltext.

   UR Access
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Film, TV, radio
   Visa mer

   TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR). 

   Nå UR Access hemifrån

   Web of Science
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ekonomi
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Matematik, fysik, kemi
   • Pedagogik
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referens- och citeringsdatabas med artiklar, konferenspublikationer m.m. Ämnesövergripande. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Nå Web of Science hemifrån

   Wiley Online Library
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden.

   Nå Wiley Online Library hemifrån

   WordFinder
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   Språklexikon för översättning till och från engelska, finska, franska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Tjänsten innehåller även ämnesspecifika lexikon inom exempelvis teknik och ekonomi samt flera svenska språklexikon såsom synonymordbok.

   Nå WordFinder hemifrån

   WorldCat Discovery
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Högskolan i Skövdes discoverystem, en databas som söker bland material ur flera databaser på samma gång. Här kan du söka referenser till olika slags publikationer såsom e-böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådant som kan behöva beställas från andra bibliotek.

   Nå WorldCat Discovery hemifrån