Filmer och guider om sökteknik

På den här sidan finns instruktionsfilmer och guider till hur du söker i olika typer av databaser.

Illustrerad introduktion till CINAHL (pdf)

Illustrerad introduktion till PubMed (pdf)

Söka böcker och artiklar i WorldCat Local

 
Kort film om hur du söker i verktyget WorldCat Local.

 
Kort film om att hitta fulltext via en länk till WorldCat Local i en ämnesdatabas.

Rosafärgat streck

Söka i PubMed och CINAHL

 
Kort film om hur du söker i databasen PubMed.

 

Kort film om hur du söker i databasen CINAHL.

 

Kort film om hur du söker ämnesord i CINAHL Headings.

Rosafärgat streck

Använda booleska operator: AND, OR och NOT

 

Kort film om sökning med booleska operatorer.

 
Kort film som beskriver hur de booleska operatorerna kan kombineras.

Bibliotekets sommaröppettider

2018-06-04--2018-08-12
Måndag - fredag 10:00-14:00

2018-08-13--2018-09-02
Måndag - fredag 08:00-16:00

Stängt nationaldagen onsdag 6 juni och midsommarafton fredag 22 juni

Bibliotekets ordinarie öppettider

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde