Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS)

Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg är en plattform för samverkan mellan akademi och arbetsliv. Syftet med CLAS är att akademi och arbetsliv gemensamt ska bidra till utvecklingen av Skaraborg till en kunskapsregion.

Målsättning

  • öka samverkan mellan Högskolan och omkringliggande samhälle
  • öka Skaraborgs attraktionskraft och stärka dagens och framtidens arbetsplatser
  • etablera CLAS för att stärka forskningen inom Framtidens företagande, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som studerar fenomen med anknytning till ett livskraftigt närings- och arbetsliv

Verksamhet

  • öppna seminarier där de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv presenteras och diskuteras
  • slutna seminarier för mindre grupper med innehåll utefter de behov och önskemål som företaget/organisationen uttryckt
  • möjlighet att utveckla gemensamma forskningsprojekt

CLAS logotype

Lotten Svensson och Lien Naessens

Lotten Svensson och Lien Naessens.

Kontakt

Lotten Svensson
Verksamhetsansvarig CLAS
Institutionen för handel och företagande
lotten.svensson@his.se
Telefon: 0500-448713

Lien Naessens
Institutionssekreterare
Institutionen för handel och företagande
lien.naessens@his.se
Telefon: 0500-448535

Seminarier

Seminarier

Seminarier i Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg (CLAS).

Seminarierna är öppna för medarbetare från intresserade företag och organisationer. Samtliga seminarier kombineras med, frågestund och mingel. Utveckla ditt nätverk och din verksamhet för ett bättre arbetsliv i Skaraborg! Anmälan till varje seminarium. För lokal, se campuskarta.

Kommande seminarier

Boksläpp 

Bok: "Att leda i en komplex organisation"
Författare: Stefan Tengblad, Professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde
Bok: "Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium  Enterprises"
Författare:
Susanne Durst, Professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde
Datum: torsdag 6 december 2018 kl. 12:00 - 14:00
Plats:
 Högskolan i Skövde, Biblioteket
Anmälan: stängd

Inbjudan till boksläppet 6 december, som pdf

Genomförda seminarier

 

Önskar du bli medlem hör av dig till lien.naessens@his.se.

Mer info kring deltagande i CLAS

 

Slutna grupper

Slutna grupper

För mindre grupper, såsom personalchefer.

Innehåll i de slutna grupperna kan till exempel vara att identifiera kompetensbehov och ta fram en plan för detta, se mer information. Samarbete med forskningsgruppen FORE är också möjlig. 

Kontakta någon av CLAS:s kontaktpersoner för ytterligare upplysningar.

 

Deltagande i CLAS

Deltagande i CLAS

För de företag och organisationer som önskar erbjuds speciellt deltagande i CLAS.

Utöver de öppna seminarierna kan företaget eller organisationen delta i slutna grupper med reducerad avgift. Se mer under Slutna grupper.

Deltagaravgifter CLAS

Priser exklusive moms.

Företag och organisationer

0-25 anställda 5 000 kr/år
26-100 anställda 25 000 kr/år
101- anställda 35 000 kr/år

Kommuner

0-10 000 invånare 25 000 kr/år
10001-30000 invånare 35 000 kr/år
30001- invånare 50 000 kr/år

Insats av CLAS

vid större engagemang 150 000 kr

Slutna grupper (10-12 deltagare)

6 träffar på ett år. 

Varje organisation eller företag som deltar i CLAS har en avgiftsfri plats i sluten grupp. För platser därutöver är kostnaden 20 000 SEK/person.

Anmälan

Till anmälningssidan

 

Styrgrupp

Styrgrupp

I styrgruppen ingår representanter för näringslivet och akademin.

Styrgruppen för CLAS består av

Anna Gullberg, Skövde Kommun
Kicki Borhammar, Equality Development Center Skaraborg (EDCS)
Jonas Rosman, Länsförsäkringar Skaraborg 
Per Garenius, Tibro Kommun
Kristofer Svensson, Mariestad Kommun
Maria Ström, Falköping Kommun
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund

Mikael Wickelgren, prefekt Institutionen för Handel och Företagande (IHF)
Lotten Svensson, verksamhetsansvarig CLAS
Lien Naessens, Institutionssekreterare IHF