Styrgrupp

I styrgruppen ingår representanter för näringslivet och akademin.

Styrgruppen för CLAS består av

Sofia Myhrman, Skövde Kommun
Kicki Borhammar, Equality Development Center Skaraborg (EDCS)
Jonas Rosman, Länsförsäkringar Skaraborg 
Sven-Henrik Sandberg, Försvarets materielverk (FMV)
Per Garenius, Tibro Kommun
Monica Andersson, Hushållningssällskapet Skaraborg.
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund

Mikael Wickelgren, prefekt Institutionen för Handel och Företagande (IHF)
Lotten Svensson, verksamhetsansvarig CLAS
Lien Naessens, Institutionssekreterare IHF