Samarbetspartners

Gruppen har ett stort antal samarbete som bidrar till att den har en stark ställning nationellt inom sitt område.

Gruppen har ett stort antal samarbete som bidrar till att den har en stark ställning nationellt inom sitt område. De viktigaste samarbetsarenorna är:

  • Organisatorisk resiliens är ett forskningssamarbete mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås där Stefan T, Thomas A, Nomie E och Torbjörn L deltar från HS. I fokus just nu är ett gemensamt bokavsnitt.
  • KFI: Kommunforskning i Västsverige ett nätverkssamarbete mellan Västsveriges universitet och högskolor (Nomie E). 
  • FFS: Företagsekonomisk Förening i Sverige där samtliga universitet och högskolor i Sverige med företagsekonomi som ämne är medlemmar och drygt 750 individuella medlemmar (22 av forskningscentrats deltagare är medlemmar, Stefan T är styrelseledamot). Föreningen ordnar bland annat årliga ämneskonferenser där forskare träffas inom olika områden.
  • LIM: Ledarskap, innovation och medarbetarskap ett forskningsprogram vid GRI vid Handelshögskolan i Göteborg (Stefan T, Thomas A). Det viktigaste samar¬betet är tillsammans med Sven Hemlin och Leif Denti inom ramen för forskningsprojektet Chefskap för Sverige.
  • LOK: Ledarskap och komplexitet: ett nätverk som har representanter från samtliga högskolor och universitet i Västsverige (Stefan T, Nomie E, Thomas A och Christian G deltar från Högskolan i Skövde). Detta nätverk kan användas för olika slags ansöknings- och skrivarbete.
  • Market Co-creation tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping (deltagare Maria Wedin, Tomas Mullern). Det viktigaste här att Maria Wedin doktorerar inom ramen för detta samarbete.