Utvalda projekt

Forskargruppen Ledarskap och verksamhetsutveckling är framförallt finansierad via externa forskningsråd. I dagsläget finns flera aktiva forskningsprojekt som du hittar information om på den här sidan.

Vi genomför också uppdragsforskning efter förfrågan.

Läs mer

 

Kontakt

Är du intresserad av uppdragsforskning eller att din organisation blir fallstudieobjekt i någon av våra studier eller annan form av forskningssamarbete, kontakta då forskningsgruppsledare: