Framtidens företagande

Vad som kommer att ske i framtiden går det egentligen bara att göra förutsägelser om som är mer eller mindre sannolika. Det går därför inte att beforska framtiden på samma sätt som nutiden eller dåtiden. Forskning kring framtidens företagande kan helt enkelt handla om att studera processer som ser ut att ha framtiden för sig och att undersöka hur företag skall kunna lyckas väl med att hantera sådana processer.

En utgångspunkt för Framtidens företagande är att Skaraborg, liksom andra regioner i Sverige för den delen, är en del av en global ekonomi och att indelningen mellan hemmamarknad och externa marknader alltmer blir utsuddad. Lokalt orienterade näringsidkare möter internationell konkurrens alltifrån asiatiska bärplockare och östeuropeiska långtradarchaufförer till internationella vårdkoncerner och konsultföretag. Företagen behöver därför många gånger utveckla ett nytt mindset som går ut på att inga kundrelationer är säkra och stabila utan dessa måste hela tiden vidmakthållas genom engagerat arbete, löpande verksamhetsutveckling och innovationsförmåga, vilket i sin tur ställer nya krav på ledarskap, kompetensförsörjning och finansiell uthållighet.

Forskningen inom Framtidens företagande inriktas mot följande områden, tillika forskargrupper:

Bakgrund

Våren 2011 tog högskolans rektor Sigbritt Karlsson initiativ till ett forskningscentrum på temat Framtidens företagande. En anledning var att representanter från näringslivet i Skaraborg vidtalade behovet av en närmare samverkan med högskolan kring företagande och ledarskap. Näringslivet i Skaraborg domineras av mindre och medelstora företag som möter utmaningar till följd av en hårdnande konkurrens, behov av en ökad internationalisering och en mer varierad tjänsteproduktion. Att tillverka "prylar billigast" är inget framgångsrecept för svenska företag utan nya strategier behöver tillämpas, till exempel en ökad grad av kundanpassning där fysiska produkter och tjänster sammanvävs i helhetslösningar med korta ledtider. För många företag kräver detta ett nytänkande från ett fokus på maskinparken och dess nyttjandegrad till hur väl medarbetarna kommer till sin rätt och ges goda förutsättningar för att kunna tillgodose alltmer krävande kundkrav och önskemål.

I samband med att högskolan från och med årsskiftet 2012-13 omorganiserades hamnade Framtidens företagande inom institutionen med inriktning mot ekonomiska vetenskaper [ST1] som består av forskare och lärare inom företagsekonomins delområden – ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring, organisation och ledarskap – samt inom ämnena nationalekonomi, logistik, juridik och statistik.

Ta del av rappporten som ligger till grund för denna forskningssatsning: Framtidens företagande: en möjlig forskningsprofil vid Högskolan i Skövde? (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Aktuellt

Konferens: Högpresterande lednings- och arbetsgrupper

 Kontakt

Professorer inom framtidens företagande

Stefan Tengblad - företagsekonomi