Framtidens företagande

Vad som kommer att ske i framtiden går det egentligen bara att göra förutsägelser om som är mer eller mindre sannolika. Det går därför inte att beforska framtiden på samma sätt som nutiden eller dåtiden. Forskning kring framtidens företagande kan helt enkelt handla om att studera processer som ser ut att ha framtiden för sig och att undersöka hur företag skall kunna lyckas väl med att hantera sådana processer.

En utgångspunkt för Framtidens företagande är att Skaraborg, liksom andra regioner i Sverige för den delen, är en del av en global ekonomi och att indelningen mellan hemmamarknad och externa marknader alltmer blir utsuddad. Lokalt orienterade näringsidkare möter internationell konkurrens alltifrån asiatiska bärplockare och östeuropeiska långtradarchaufförer till internationella vårdkoncerner och konsultföretag. Företagen behöver därför många gånger utveckla ett nytt mindset som går ut på att inga kundrelationer är säkra och stabila utan dessa måste hela tiden vidmakthållas genom engagerat arbete, löpande verksamhetsutveckling och innovationsförmåga, vilket i sin tur ställer nya krav på ledarskap, kompetensförsörjning och finansiell uthållighet.

Forskningen inom Framtidens företagande inriktas mot följande områden, tillika forskargrupper:

Ta del av rapporten som ligger till grund för denna forskningssatsning: Framtidens företagande: en möjlig forskningsprofil vid Högskolan i Skövde? (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Aktuellt

Nyhetsinslag i Skövde Nyheter 12 nov

Frukostseminarium: Handeln i utveckling

 Kontakt

Professorer inom framtidens företagande

Stefan Tengblad - företagsekonomi

Biträdande professorer inom framtidens företagande

Desalegn Abraha Gebrekidan - företagsekonomi

Jim Andersén - företagsekonomi

Thomas Andersson - företagsekonomi