Knowledge and Innovation Management (KIM)

Välkommen till forskningsgruppen Knowledge and Innovation Management (KIM)

KIM samlar forskare från olika akademiska bakgrunder med ett gemensamt intresse för att undersöka hur etablerade och nya företag och organisationer hanterar och utnyttjar kunskap i sin strävan efter att bibehålla konkurrenskraft genom att utveckla existerande och framtida affärsmöjligheter. KIM forskare har även kopplingar till ett flertal internationella forskare inom Knowledge Management (KM) och Innovation Management och strävar kontinuerligt efter att utöka detta nätverk.

Syftet med specialiseringen KIM är att utvidga den vetenskapliga kunskapsmassan inom områdena Knowledge Management och Innovation Management och bidra till praktiska tillämpningar.

Specialiseringen har ett tvärvetenskapligt perspektiv och intresserar sig för sociala och tekniska såväl som organisations- och kulturella aspekter av kunskapsöverföring och affärsutveckling.

KIM:s medlemmar har en bred expertis inom Knowledge Management, Innovation Management, och Resource Management genom erfarenheter från nationella och internationella offentliga och privata organisationer.

KIM:s expertis hittas bland annat inom:

  • Knowledge Management inom små och medelstora företag (SME) och inom offentliga sektorn
  • Knowledge Risk Management
  • Open Innovation
  • Digitalisering för att stödja och möjliggöra KM
  • Operations management
  • Strategi

KIM 2017 Teheran

I januari 2017 stod KIM-gruppen, tillsammans med sina iranska partner, värd för den första kunskaps- och innovations konferensen i Teheran. Information om konferensen.

 

Kontakt