Deltagare och publikationer

Deltagare i forskningsgruppen Strategiskt entreprenörskap.

Länk till gruppens publikationer

Strategiskt entreprenörsskap

Från vänster: Torbjörn Ljungqvist, Joachim Samuelsson, Egle Sutinyte, Peter Wallström, Christian Jansson och Lotten Svensson.

Infällda från vänster: Jim Andersén, Börje Boers och Sandor Ujvari.