KRAFT-givande samtal - ett forskningsprogram om hälsa och lärande

Reflekterande KRAFT-givande samtal är ett forskningsprogram på Högskolan i Skövde som fokuserar på människans lärande och egen förmåga att även i svåra situationer uppnå hälsa och välbefinnande. Metoden har utvecklats i syfte att på ett holistiskt sätt stödja lärandet i att leva med långvariga hälsoproblem. Forskningsprogrammet har sin utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv där lärandet utgår från människors erfarenheter och pågår under hela livet. Metoden Reflekterande KRAFT- givande är ett verktyg som kan användas i vården.

KRAFT står för:

K – Konfrontera och konstatera den faktiska situationen
R – Reflektera över möjligheter och val
A – Ansvarstagande från "man" till "jag"
F – Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet
T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv

I Forskningsprogrammet studeras såväl utförandet av samtalen som effekterna av samtalen.

Pågående forskningsprojekt

 • Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre personer som lever med långvarig smärta i hemmet (intervention pilot)
 • Att ta rodret i livet vid diabetes typ 2 – gruppundervisning i primärvården 

Avslutade forskningsprojekt

 • Implementering av didaktisk modell – att stödja lärande vid långvarig sjukdom (dialys vård)

Planerade forskningsprojekt

 • Utveckla digitalt verktyg KRAFT
 • Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre personer som lever med långvarig smärta i hemmet (intervention och implementering)
 • Potentiella grupper för intervention och implementering:
  • Personer med multisjuklighet och långvariga hälsoproblem i varierande åldrar
  • Personer med behov av stöd i svåra livssituationer

Samverkanspartner

 • Högskolan i Borås
 • University of Rhode Island, US

Samarbetspartners

 • Kommunal hemvård: Gullspång, Hjo, Töreboda
 • Primärvård
 • Landstinget i Jönköping Län, Dialysenheten

Forskare

Ingrid Bergh: Professor, Högskolan i Skövde

Mia Berglund: Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde

Catharina Gillsjö: Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde

Susanne Andersson: Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde

Anna Johansson: Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde

Rune Svanström: Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde

Margaretha Ekeberg: Professor, Högskolan i Borås

Kristina Nässén: Lektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Lena Hedén: Lektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Elisabeth Lindberg: Lektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Vetenskapliga publikationer

2015
Gillsjö, C., Nässén, K. & Berglund, M. Older Adults' Experiences of Living with Long-Term Pain at Home – A qualitative Interview Study (submit mars 2015)

Berglund, M., Nässén, K. & Gillsjö, C. Fluctuation between Powerlessness and Sense of Meaning - A Qualitative Study of Health Care Professionals' Experiences of Providing Health Care to Older Adults with Long-Term Pain (submit feb 2015)

Svanström R., Andersson S, Rosén, H., Berglund, M. Moving from theory to practice - Experiences of implementation a didactic model in haemodialysis care (submit mars 2015)

Andersson, S., Svanström, R., Ek, K., Rosén, H., Berglund,
M. Nurse´s experiences of supporting patients learning by a didactic model "The challenge - to take charge of life with a long-term illness" –An implementation study (submit mars 2015)

2014
Gillsjö, C. & Berglund, M. (2014). Reflective STRENGTH-Giving Dialogue Developed to Support Older Adults in Learning to Live with Long-Term Pain: A Method and a Study Design, Journal of Gerontology and Geriatric Research. 187(3):5.

Berglund, M. (2014). Learning turning points in life with long-term illness – visualised with the help of the life-world philosophy. International Journal Qualitative Studies on Health Well-being, 9: p. 22842.

2013
Gillsjö, C., Schwartz-Barcott, D., Bergh, I. (2013). Learning to Endure Long-Term Musculoskeletal Pain in Daily Life at Home: A Qualitative Interview Study of the Older Adult’s Experience. J Gerontol Geriat Res 2013, 2(136):10.

2012
Berglund, M. & Källerwald, S. (2012). The movement to a new understanding - a lifeworld based study about how people learn to live with long-term illness. Journal of Nursing and care. 1:25.

Berglund, M., Sjögren, R. & Ekebergh, M. (2012). Reflect and learn together – when two supervisors interact in the learning support process of nurse education. Journal of Nursing Management. (29). 152-158.
Gillsjö, C. (2012). Older adults' conceptions of home and experiences of living with long-term muscusloskeletal pain at home. Dissertation. University of Rhode Island,USA.

Gillsjö C., Schwartz-Barcott D., Bergh I., Dahlgren L.O., (2012). Older Adults’ Ways of Dealing With Daily Life While Living With Long-Term Musculoskeletal Pain at Home. J Appl Gerontol, 31(5): p. 685-705.

2011
Berglund. M. (2011). Att ta rodret i sitt liv: Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom [Taking charge of one's life: Challenges for learning in long-term illness], No 47/2011. Dissertation. Linnéuniversitet Växjö.

Populärvetenskapliga publikationer

Berglund, M. & Gillsjö, C. (2015). Reflekterande KRAFT-givande samtal i vården av äldre som lever med långvarig smärta i hemmet. Tidskriften Ä. Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård, ISSN 2001-1164, no 1, 14-16

Media

Skaraborgs Bygden. (2014, 19 december). Jag har blivit starkare i mig själv och Samtal som ger bättre liv trots smärta.

Mariestads Tidning. (2014, 1 december). Saknar samtalet med patienterna och De har forskat om smärta. 

Sveriges Radio. P1. Vetandets Värld. (2014, 19 november). Samtalstid ger KRAFT till äldre. Ylva Carlqvist-Warnborg

Skaraborgs Allehanda. (2014, 19 juni). Stöd till äldre med långvarig smärta,

Pressmeddelande Högskolan i Skövde. (2014, 19 juni):

Knallebladet. Veckans vetenskap. (2014 v 26). Kraft givande samtal stödjer äldre i vardagen, 

Läroböcker

Berglund, M., & Ekebergh, M. (red). (2015). Reflektion i lärande och vård – en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur

Berglund, M. (2012). Lärande vid långvarig sjukdom – utmaningar för patienter och vårdare. Malmö: Gleerupsförlag

 

Kontakt