Individ och samhälle VIDSOC

Gruppen är tvärvetenskaplig med inriktning mot forskning om hur det omgivande samhället påverkar individens hälsa och hur risken för sjukdom kan reduceras via hälsofrämjande åtgärder.

Områdesgrupp Individ och samhälle/Individual and Society - VIDSOC
 
Gruppen arbetar bland annat med studier om hur informations- och kommunikationsteknologiska lösningar kan användas i ett hälsofrämjande syfte samt studier om sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet.

 

Kontakt

Sakari Suominen
Professor i folkhälsovetenskap
E-post: sakari.suominen@his.se
Tel: 0500-448477