Kvinna barn ungdom och familj

Forskargruppen Kvinna barn ungdom och familj utgörs av tvärvetenskapliga projekt kring barn, ungdomars och föräldrars/vuxnas psykosociala hälsa samt utformning och effekter av professionellt stöd.

Forskning

Målet är att öka kunskapen om grundläggande mekanismer, processer och behandlingar relaterade till fysisk, psykisk och social hälsa inom nedanstående beskrivna områden, genom enkla verktyg för delaktighet, lärande och digitalisering. Forskare som ingår i gruppen finns framförallt inom vetenskaps områdena Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH), Omvårdnad, Folkhälsovetenskap, Socialpsykologi och Biomedicin. Forskargruppen ingår i nationella och internationella nätverk.

Gravid kvinna med barn