Professionellt och socialt stöd kring barnafödande, föräldraskap och amning

Forskningen innefattar kunskap, effekter och teoribildning kring professionellt och socialt stöd i barnafödande. Forskningen innefattar både föräldrarnas och vårdpersonalens perspektiv som t.ex; föräldrarnas relation och känslor för barnet, stöd inför barnafödande, främjande av föräldraskap och lärande kring stöd. Metoder som används är observationer, intervjuer, longitudinella randomiserade kontrollerade interventionsstudier och kohortstudier.

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

Samverkanspartners:

Med finansiering från:

 

 

Forskningsgruppens medlemmar

Professor
Anette Ekström
Lena Mårtensson
Anja Huizink - gästprofessor

Bitr. Professor
Elisabeth Hertfelt Wahn
Stina Thorstensson

Lektor
Caroline Bäckström
Viveca Larsson

Margaretha Larsson

Adjunkt
Therese Larsson