Om Hälsa och lärande

I Sverige liksom i många västländer finns ett växande problem med långvariga hälsoproblem, inte minst på grund av en åldrande befolkning i västvärlden. Långvariga hälsoproblem har både mentala, emotionella och sociala dimensioner och orsakar ett stort lidande för den enskilda människan som drabbas samt utgör en utmaning för den offentliga sektorn och samhället i stort.

Forskningsgrupper inom hälsa och lärande

 

Kontakt

Professorer inom hälsa och lärande

Namn (länkas t personl sidan) - ämne (jmf IIT)

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande