MMC²

MMC² är ett samverkansprojekt mellan tre institutioner på Högskolan i Skövde, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi och Institutionen för Handel och företagande, samt fyra medelstora tillverkande företag i Västsverige.

Allmänt om projektet

Projektet har två mål. Det ena är att öka kunskapen om hur medelstora tillverkande företag arbetar med ständiga förbättringar. Det andra är att designa ett system för mätning och ledning, speciellt riktat mot medelstora tillverkande företag, för att möta de utmaningar de har i arbetet med kontinuerliga förbättringar.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Measuring and Managing Continuous Improvements in Medium-sized Manufacturing Companies (MMC²)

Projekttid:
1/1 2015 – 31/12 2017

Finansieras av:
KK-stiftelsen och Högskolan i Skövde

Andra partners:
Volvo Penta Varafabriken, Vara
Fredrik Mogensen AB, Hjo
Gyllensvaans Möbler, Falköping
Brodit AB, Karlsborg

Medverkande forskare

Mattias Strand, prefekt/lektor, Institutionen för Ingenjörsvetenskap

Anne Persson, professor/dekan, Institutionen för Informationsteknologi

Anna Syberfeldt, biträdande professor, Institutionen för Ingenjörsvetenskap

Lena Aggestam, docent, Institutionen för handel och företagande

Carina Larsson, doktorand, Institutionen för Ingenjörsvetenskap

Kristens Gudfinnsson, doktorand, Institutionen för Informationsteknologi