Produktion och Automatiseringsteknik

Svensk industri står inför en hård konkurrens och har höga kundkrav på den globala marknaden. En effektiv utveckling av både produkter och produktionssystem krävs för att hantera industrins konkurrensutsatta situation.

Forskningsområdet Produktion och Automatiseringsteknik är ett område som utvecklas i ett högt tempo och det är ett forskningsområde av stor betydelse för industrin. Problem från exempelvis mekanik, elektronik, datavetenskap och projektledning förenas här i ett tvärvetenskapligt forskningsområde.

Forskningen inom Produktion och Automatiseringsteknik fokuserar på utvecklingen av nästa generation av industriella produktionssystem. Särskild vikt läggs vid användningen av olika typer av simuleringsverktyg under utvecklingsprocessen och driftsfasen av ett produktionssystem.

Deltagare

Mer information om forskarna finns på respektive persons personliga sida. Forskargruppen består av:

Amos Ng, professor
Ulf Sandberg, professor
Leo de Vin, gästprofessor
Lihui Wang, gästprofessor
Philip Moore, gästprofessor
Kalyanmoy Deb, gästprofessor

Sunith Bandaru, postdoc
Tehseen Aslam, lektor
Marcus Frantzén, Lektor
Jan Oscarsson, lektor
Anna Syberfeldt, lektor
Matias Urenda Moris, lektor
Göran Adamson, adjunkt
Josef Adolfsson, adjunkt
Magnus Holm, adjunkt
Carina Larsson, adjunkt
Florian Siegmund, doktorand
Bernard Schmidt, doktorand
Ainhoa Goienetxea, doktorand
Veronica Fornlöf (GKN), industridoktorand
Leif Pehrsson (Volvo Cars)
Martin Andersson, forskningsassistent
Marcus Barstorp, forskningsassistent
André Gertseen, forskningsassistent
Patrik Gustavsson, forskningsassistent
Ingemar Karlsson, forskningsassistent
Jacob Svensson, forskningsassistent

 

Intelligent Automation

Kontakt