SWIFT 2014

Årets SWIFT tar sats för att identifiera och diskutera vilka områden som är relevanta att bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom de närmaste åren. Du är välkommen att anmäla dig för att bidra med dina möjligheter och behov.

Den 29 januari arrangeras SWIFT, Skövde Workshop on Information Fusion Topics. Workshopen samlar representanter från såväl akademi som näringsliv och bildar en given mötesplats för framtidens utveckling och forskning inom informationsfusion.

Workshopen kommer att ta höjd för att besvara följande frågor:

  • Var står forskningen idag och hur ska den utvecklas i framtiden?
  • Vilken affärsnytta kan du utvinna ur tidigare och kommande forskning?
  • Vilka potentiella fokusområden finns?
  • Vilka behov och möjligheter ser näringslivet?
  • Vilka potentiella partners finns för framtida projekt?


Översikt för dagen

09.30-09.50 Registrering och frukostfika

09.50-10.30 Inledning, nytta och företagsexempel

10.30-11.15 Introduktion problemområden med möjligheter för utveckling och forskning

11.20-13.00 Idégenerering

13.00-14.30 Lunch och mingel

14.30-15.30 Presentation av förslag till projektidéer

15.30-15.45 Intresseanmälningar

14.45-16.00 Sammanfattning och nästa steg

Frågor och funderingar

SWIFT arrangeras av Högskolan i Skövde i samverkan med Gothia Innovation AB. Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Göran Falkman eller Marcus Brohede.

Anmälan till workshopen hittar du här.

 

Kontakt