Forskningsspecialisering Informationsteknologi

Forskningen behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation och/eller samhälle.

Följande perspektiv på informationsteknologi integreras här:

  • datalogiska aspekter: grundläggande teori och metodik för hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i datorsystem
  • kognitiva aspekter: hur information bearbetas, representeras och kommuniceras i naturliga system samt hur människor interagerar med olika typer av informationsteknologi
  • sociotekniska aspekter: hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. 

Kvalitet

I en extern granskning (ARC13) som genomfördes av fem internationella experter under hösten 2013 bedömdes kvalitén på vår forskning som "excellent" .

Forskningsgrupper inom specialiseringen

Informationsteknologi

Kontakt

Professorer inom informationsteknologi

Anne Persson - datavetenskap
Sten F Andler - datavetenskap
David Vernon - informationsteknologi
Jeremy Rose - informationsteknologi
Jörgen Hansson - informationsteknologi
Vicenc Torra - informationsteknologi
Tom Ziemke - kognitionsvetenskap