KASTiS ett samverkansprojekt

Inom KASTiS utvecklas en delregional samverkans- och kunskapsplattform för användning av spelteknologi och interagerbara medier, för kommuner, akademi och privat samt offentligt näringsliv i Skaraborg. Projektet startade 1 augusti 2015 och pågår till och med 31 juli 2018.

Inom KASTiS arbetas med flera delprojekt där det utvecklas presentatorer som använder tekniska verktyg och innovativa berättandeformer. Det genomförs föredrag, seminarier och workshops, på Högskolan i Skövde och på kommunala museer

Se även KASTiS Facebook-sida.

Finansiärer

 Skaraborgs kommunalförbund              Högskolan i Skövde  

Falköpings kommun                  Gullspångs kommun  

Hjo kommun                                 Karlsborgs kommuns logotyp

Mariestads kommun                Skara kommun    

Skövde kommun                      Tibro kommun            

  
    

 

Johan Lund, virtuell testversion av Södra Råda gamla kyrka

Johan Lund, virtuell testversion av Södra Råda gamla kyrka

Johan Lund, virtuell testversion av Södra Råda gamla kyrka, i spelmotorn Unreal Engine 4.

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
KASTiS, Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg

Delprojekt/presentatorer:
KLUB
Föredrag och seminarier

Projekttid:
2015-08-01 – 2018-07-31

Finansieras av:
Skaraborgs kommunalförbund
Högskolan i Skövde
Falköpings kommun
Gullspångs kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun

Medverkande forskare

Lars Vipsjö, lektor
Stefan Ekman, lektor
Lissa Holloway Attaway, biträdande professor medier, estetik och berättande