Examensarbeten i KASTiS

Beskrivning av examensarbeten i KASTiS

Ellen Eriksson (2016). Magisterarbete som handlar om Augmented Reality-tekniken och dess möjliga tillämpningar i en kontext av barnböcker, museer och kulturarvsplatser. Studien ingår i arbetet med den transmediala barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) och appen KLUB Bestiarium. 
 
Robin Koitzsch (2016). Kandidatarbete som undersöker om det går att ge illusionen av Subsurface scattering i albedotexturering av karaktärer som används i lågprestanda-enheter som smartphones. Studien ingår i arbetet med den transmediala barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) och appen KLUB Bestiarium.
 
Pontus Larsson (2016). Kandidatarbete som undersökt hur uppfattningen om det lokala och platsspecifika förändras i en berättelse när den översätts. Studien ingår i arbetet med den transmediala barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) och boken specifikt för Skövde.
 
Hanna Lindfors (2016). Kandidatarbete som studerat om en digitalt remedierad och animerad version av ett pastellporträtt från 1700-talet kan bidra till att betraktare på ett museum vill ladda ner en mobilapplikation för att ta del av ytterligare information om den porträtterade personen. Studien ingår i arbetet med den transmediala barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) och boken specifikt för Mariestad.
 
David Lindvall (2016). Magisterarbete som undersökt hur karaktärerna i Kiras och Luppes Bestiarium. Trollforskaren, uppfattas genom en adaption från bok till musiksaga. Studien ingår i arbetet med den transmediala barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) och boken specifikt för Skara.

 

Kontakt