Infrastrukturers Motståndskraft - ELVIRA

Elvira-projektet utvecklar modeller och analysmetoder för att modellera riskbedömning och motståndskraftindex hos elnät, i syfte att hjälpa beslutsfattare att förutse fel och deras kaskadeffekter.

Project description

 

EU flagga

Finansieras av: Europeiska Unionen - Fonden för inre säkerhet

Projektledare

Nyheter

2017-09-01: Elvira publication to be presented at the 2017 International Conference on Critical Information Infrastructures Security (CRITIS 2017), in Lucca, Italy. 

2017-06-21: Första ELVIRA-Workshop meddelade!

2017-06-05: 05/06/2017: ELVIRA-medlemmar bidrar till ACM SIGMETRICS Workshop om nätverkssäkerhet för kritisk infrastruktur, Urbana-Champaign, Illinois, USA.

2017-03-16:ELVIRA-medlemmar deltar i  EU Cascading Effects Conference, Bryssel, Belgien.

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Hotmodellering och motståndskraftshantering för kritiska infrastrukturer.

Projekttid: 
Mars 2017 till februari 2020

Finansieras av: 
Europeiska Unionen - Fonden för inre säkerhet

Partner:
Combitech AB

Medverkande forskare

Jianguo Ding, Lektor i datavetenskap

Yacine Atif, bitr. Professor i informationsteknologi

Manfred Jeusfeld, Lektor i datavetenskap

Birgitta Lindström, Lektor i datavetenskap

Sten F. Andler, Professor emeritus

Yuning Jiang, Ph.D. Student

Tina Lindgren, Security Expert, Combitech AB 


Daniel Haglund, Security Expert, Combitech AB 

Björn Lindström, Security Expert, Combitech AB

Christoffer Brax, Systems Engineer, Combitech AB

Eva Nero, Software Engineer, Combitech AB

Thomas Svensson, Software Engineer, Combitech AB