Forskningskonferenser

Kommande forskningskonferenser på Högskolan i Skövde.

Informationssäkerhetsdagen
Tisdag 3 oktober, kl. 10.00 - 15.00, Högskolan i Skövde, Insikten, Portalen

Sweden Game Conference
18-20 oktober på Arena Skövde.

Konferens: Hälsa och IT - att identifiera behov och skapa smarta lösningar
Torsdag 9 november 2017, kl. 09.00 - 16.00, Högskolan i Skövde, hus D, sal D105