Forskningsnyheter

Här hittar du Högskolan i Skövde nyheter kring vår forskning.

Forskningsnyheter

Högskolan i Skövde och Volvokoncernen skriver nytt avtal

2017-03-27

Högskolan i Skövde är åter utvald till Preferred Research Partner inom Volvokoncernens Academic Partner Program och parterna skriver på ett nytt avtal den 28 mars.


Disputation: Christian vill bidra till större förståelse av förbättringsarbete i vården

2017-03-24

Den traditionella professionella styrningen av vården är inte i samklang med den nyare och mer managementinriktade styrningen. Det beror på olikheter i prioriteringar och värderingar. Något som Christian Gadolin, doktorand vid Högskolan i Skövde, tagit fasta på. Den 7 april lägger han fram sin doktorsavhandling som han hoppas ska bidra till en ökad förståelse för de mekanismer som gör att hälso- och sjukvården förblir tämligen rigid – trots en mängd förändringsförsök.


Skövdeforskare disputerar och vill se fler robotar i jordbruket

2017-03-10

Inom industrin har robotar används i årtionden för automation, och nu har många villaägare robotar som tar hand om gräsklippningen. Nästa steg är att robotar även sköter om våra åkrar. För att klara detta krävs ny teknik och en viktig del är att kunna mäta robotens position, något som skulle kunna göras med kameror. Det visar Stefan Ericsons doktorsavhandling som han lägger fram vid disputationen fredagen den 24 mars på Högskolan i Skövde.


Kulturell förståelse genom spel belönas med Högskolans mångfaldstipendium

2017-02-17

Christian Nyman Gomez, tidigare student på magisterprogrammet Serious Games, belönas med 2016 års mångfald¬stipendium vid Högskolan i Skövde. På onsdag, 22 februari, får han ta emot diplom och 5000 kr ur rektor Lars Niklassons hand. Samma dag berättar Christian mer om sitt vinnande examensarbete vid en lunchföreläsning på Högskolan.


Forskning: Smart diagnos av blodförgiftning räddar liv

2017-02-09

Sepsis, även kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som uppträder i kroppen som en reaktion på en infektion. Sjukdomstillståndet uppstår ofta snabbt, ibland på några timmar. Sedan ett år tillbaka deltar forskare vid Högskolan i Skövde i ett EU-projekt för att utveckla snabbare diagnostik av sepsispatienter.


Forskning: Högskolan i Skövde samarbetar för att förbättra hjärt-kärlhälsa i Nepal

2017-02-03

Hjärt-kärlsjukdomar är numera en av de främsta dödsorsakerna även i låginkomstländer som Nepal, där trenden även visar en ökning av riskfaktorer och en begränsad kunskap hos befolkningen vad gäller dessa sjukdomar. Nu ska en tvärvetenskaplig forskargrupp av nepalesiska och svenska forskare, bland annat från Högskolan i Skövde, bygga ett nätverk för forskning kring hjärt-kärlsjukdom i Nepal. Vetenskapsrådet finansierar projektet, som löper på tre år, med 1,2 miljoner kronor.


Forskning: Spelintresse ska bli ny väg för unga att etablera sig på arbetsmarknaden

2017-01-30

”Spel som etableringsverktyg” är ett nytt projekt på Högskolan i Skövde som handlar om att hitta nya vägar för att långsiktigt förbättra möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Tanken är att undersöka om ungdomarnas intresse för spel, spelteknik och spelkultur kan underlätta för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.


Minskad social tillit ämnet för vårens första populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde

2017-01-23

Minskad social tillit är ett hot mot det svenska samhället. Det anser Susanne Wallman-Lundåsen, universitetslektor vid Mittuniversitetet i Sundsvall, som gästar Högskolan i Skövde onsdagen den 25 januari. Då drar vårsäsongen för den uppskattade föreläsningsserien Populärvetenskapliga caféer igång.


Forskning: Trendanalys för att förutsäga framtid

2017-01-12

”Spännande att nu vara igång” – så löd Projektgruppens sammanfattning av den kick off som arrangerades i slutet av december. Projektet går under namnet PET (förkortning av ”Picking Emergent Technology”) och fokuserar på att utföra trendanalys baserat på ett stort antal källor på Internet för att förutsäga framtida intressanta teknologier.


Pengar till forskning om hot mot svenska kraftnätet

2016-12-16

Polismyndigheten har beviljat 5,7 miljoner kronor till Högskolan i Skövde från EU:s fond för inre säkerhet.


Forskning: Skövdeprofessor får miljonanslag för att forska på datasekretess

2016-12-13

Vicenç Torra, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, har fått närmare fyra miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för att forska på datasekretess. En mycket stor del av våra liv utspelas numera i en virtuell miljö, vilket avger digitala spår som företag kan använda sig av för att härleda information om oss som privatpersoner.


Forskning: Skövdeforskare vill ersätta riskbedömning av kemikalier på djur med nya metoder

2016-12-06

Riskbedömning av kemikalier står inför ett regimskifte. Det handlar om hur giftigheten i läkemedel, kemikalier samt ingredienser i mat och kosmetika undersöks. Gamla testmetoder, som djurförsök, kan komma att ersättas med helt nya. Det visar Skövdeforskaren Gustav Holmgren i sin doktorsavhandling som han lägger fram 15 december.


Forskning: Stort forskningsanslag till Högskolan i Skövde för att förebygga arbetsskador

2016-12-06

Fysiska belastningsskador kostar det svenska samhället uppskattningsvis 50 miljarder kronor årligen. Skador som orsakas av dåligt utformade arbetsplatser och produkter, och arbetstagare som använder sig av ergonomiskt felaktiga tekniker.


Dags för Högskolans forskare att förklara årets Nobelpris

2016-12-05

Föreläsningshösten på Högskolan i Skövde avslutas första veckan i december med ett extra festligt populärvetenskapligt café. Traditionsenligt ställer Högskolans egna forskare upp för att onsdag 7 december på ett lättfattligt och populärvetenskapligt sätt förklara vad som ligger bakom Nobelprisen i ekonomi, fysik, kemi, medicin och litteratur.


Forskning: Stridspiloter och deras stödsystem ämne för licentiatavhandling på Högskolan i Skövde

2016-12-01

Stridspiloter och utvecklingen av deras komplexa stödsystem är föremål för en licentiatavhandling vid Högskolan i Skövde. Det är industridoktoranden Ulrika Ohlander som undersökt hur piloterna utför uppdragen, och hur de som användare deltar i utvecklingen av taktiska stödsystem, så kallade TSS.


Forskning: Skövdeforskare tilldelas medel i ett samarbete mellan Indien och Sverige

2016-11-29

Neha Singh, forskare vid Högskolan i Skövde, tilldelades nyligen forskningsfinansiering på 560 000 kronor under en period på två år. Det är Vetenskapsrådet och Department of Science & Technology i Indien som har nått ett gemensamt beslut kring forskningsbidragen.


Forskning: Skövdeforskare vill hitta de bästa lösningarna genom flermålsoptimering

2016-11-24

Virtuell simulering är en kraftfull teknik för att förbättra olika typer av system, men en utmaning är att systemen som simuleras ofta har ett inslag av slump. Det gör att upprepade simuleringar med samma förutsättningar leder till olika resultat. Florian Siegmund är doktorand vid Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde och den 12 december lägger han fram sin doktorsavhandling om flermålsoptimering.


Skaraborgs Akademi belönar två av Högskolan i Skövdes doktorer

2016-11-22

Skaraborgs Akademi delar årligen ut pris till en doktorsavhandling vid Högskolan i Skövde som förtjänar särskild uppmärksamhet. Priset delas ut torsdagen den 24 november i samband med att Skaraborgs Akademis gör sitt numera traditionella besök på Högskolan. I år delas priset första gången mellan två forskare – Margaretha Larsson och Jesper Holgersson.


Licentiatseminarium: Krav på flexibilitet skapar ökad osäkerhet för mobila enheter

2016-11-16

Under de senaste åren har fler och fler organisationer fått problem med att de tappar kontrollen över sin information på grund utav förändrat användande av mobila enheter, som bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Detta är något som intresserar Martin Brodin, industridoktorand vid Högskolan i Skövde, som försvarar sin licentiatavhandling i ämnet i slutet av november.


Forskare inom dataanalys träffas i Skövde

2016-11-07

Ett trettiotal forskare inom området dataanalys kommer till Högskolan i Skövde den 10 och 11 november för att lyssna till inbjudna talare och ta del av den senaste forskningen. Orsaken är den fjärde upplagan av ”Swedish Data Science Workshop”.


Alla nyheter