Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Forskargruppen arbetar efter en match making-modell där man huvudsakligen investerar i forskare från respektive högskola som är intresserade av att starta samverkan genom gemensamma forskningsansökningar i det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Dessutom satsar gruppen på samarbete med framstående internationella forskare.

Bland annat har nio samverkansprojekt kommit igång kring exempelvis generationsskiften inom familjeföretag, ny teknik inom handel samt verksamhetsutveckling inom textilbranschen.

Forskargruppen satsar också på gästforskare. Tanken är att de med sina föreläsningar och kommentarer på texter ska inspirera forskarna på båda lärosätena att ta fram publikationer och starka forskningsansökningar.
 

Bild av Stefan Tengblad, Malin Sundström och Lisbeth Svengren HolmForskningsledare Stefan Tengblad - Högskolan i Skövde, Malin Sundström - Högskolan i Borås, Lisbeth Svengren Holm - Högskolan i Borås

 

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden och sträcker sig fram till 2017:

  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Design, textil och hållbar utveckling
  • Vård och välbefinnande
  • Framtidens företagande och nya affärsmodeller