INFINIT:s organisation

Rektor ansvarar ytterst för KK-miljön INFINIT och fattar de strategiska besluten. Styrgruppen för INFINIT diskuterar strategiska frågor och lämnar förslag till beslut till rektor. Den pågående verksamheten leds av en operativt ansvarig, med stöd av en operativ grupp.

Styrgrupp för INFINIT

Mats Jägstam, programchef, vicerektor för näringslivssamverkan och internationalisering
Jörgen Hansson, vetenskaplig rådgivare
Zelmina Lubovac, biträdande prefekt för institutionen för biovetenskap
Anna Runnemalm, prefekt för institutionen för ingenjörsvetenskap
Paul Hemeren, prefekt för institutionen för ingenjörsvetenskap
Alexandra Krettek, prodekan, representant för fakultetsnämnden
Anna Syberfeldt, operativt ansvarig INFINIT
Malin Pihlström, administrativ samordnare INFINIT; utredare

Ledningsgrupp för INFINIT

Mats Jägstam, programchef, vicerektor för näringslivssamverkan och internationalisering
Anna Syberfeldt, operativt ansvarig; representant för Virtual engineering
Anna-Karin Pernestig, representant för Systembiologi
Maria Riveiro, representant för Informationsteknologi
Malin Pihlström, administrativ samordnare, utredare rektors kansli

Ledningsstruktur för INFINIT

Visualisering av INFINIT:s ledningsstruktur

 

Dokument

Ledningsstruktur för forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT
Beslut om operativ ledning för INFINIT

Kontakt