INFINIT:s organisation

Rektor ansvarar ytterst för KK-miljön INFINIT och fattar de strategiska besluten. Ledningsrådet för INFINIT diskuterar strategiska frågor och lämnar förslag till beslut till rektor. Den pågående verksamheten leds av en operativt ansvarig, med stöd av en operativ ledningsgrupp.

Ledningsrådet för INFINIT

Jörgen Hansson, programchef, professor i informationsteknologi
vakant,chef för Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation (AFSI, f d ASK)
Representant för Gothia Innovation AB
Representant för Högskolans samverkansråd
Annie Jonsson, representant för fakultetsnämnden
Anna Syberfeldt, operativt ansvarig INFINIT
Malin Pihlström, administrativ samordnare INFINIT; utredare, Högskolan i Skövde

Operativ ledningsgrupp för INFINIT

Anna Syberfeldt, operativt ansvarig; representant för Virtual engineering
Anna-Karin Pernestig, representant för Systembiologi
Maria Riveiro, representant för Informationsteknologi
Kristina Gilbertsson, projektkoordinator, ekonomiavdelningen
Malin Pihlström, administrativ samordnare, utredare rektors kansli

Visualisering av INFINITs ledningsstruktur

 

Dokument

Beslut om ledningsstruktur för Högskolans KK-miljö INFINIT
Beslut om operativ ledning för INFINIT

Kontakt