IPSI

IPSI är en företagsforskarskola vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Genom IPSI utvecklas ny kunskap inom ämnet Informationsteknologi i nära samverkan mellan akademi och näringsliv. Totalt är cirka 15 doktorander och tiotal företag kopplade till företagsforskarskolan. IPSI bidrar till informationstekniska framsteg som är till nytta för individer, organisationer och samhälle.

Bild på medlemmarna i företagsforskarskolan IPSI

Joint activities in 2018

23th of April: Disputation Towards Strategic development of maintainance its effects on producation performance: A hybrid simulation-based optimization framework. Read more

21th of May: Disputation Toward Maintanance in a cloud Manufacturing Enviroment: A population-wide approach

8th of June: Disputation Automative Improvement Analysis of Production Systems

12th of June IPSI Site visit,  Västerås ABB Robotics