Om oss

Övergripande mål

Den övergripande målsättningen med IPSI är:

  • att stärka Högskolans utveckling av forskning och forskarutbildning via samarbetsprojekt med näringslivet,
  • att höja kunskapsnivån inom informationsteknologi hos deltagande partners samt
  • att bredda och fördjupa grunden för framtida samproduktion mellan Högskolan och externa partners.

Finansiering

IPSI finansieras av KK-stiftelsen, deltagande partner och Högskolan i Skövde. Projektet startade 2012 och slutar 2021.

Föreståndare för IPSI

Prof. Jörgen Hansson

Ledningsgrupp

Föreståndare IPSI: Prof. Jörgen Hansson
Studierektor för utbildning på forskarnivå: Beatrice Alenljung
Föreståndare för forskarutbildningen: Klara Stokes
Representant för Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Dr. Mattias Strand
Handledarrepresentant: Dr. Anna Syberfeldt
Företagsrepresentat: Sven Wilhelmsson, Volvo AB Powertrain
Doktorandrepresentant: Oscar Danielsson
Projektkoordinator: Kristina Gilbertsson

Ledningsgruppen har det operativa ansvaret för IPSI

Styrgrupp

Ordförande: Lena Bergqvist
Föreståndare IPSI: Prof. Jörgen Hansson

Represenatant INFINIT: Prof. Jörgen Hansson
Representant Fakultetsnämnen: Prof. Anne Persson, Dekan
Extern akademisk expert: Prof. Sture Hägglund, Linköpings univ. och CEO Santa Anna, SICS

Företagsrepresentant: Dr. Torgny Almgren, GKN Aerospace Engine Systems

Företagsrepresentant: Roland Gustavsson, Volvo Car Corporation

Doktorandrepresentant: Martin Brodin, Actea Consulting AB

Till styrgruppen adjungeras efter behov:
Föreståndaren för forskarutbildningen: Klara Stokes
Projektkoordinator för IPSI: Kristina Gilbertsson

Styrgruppen fattar de övergripande besluten gällande IPSI.

Bild på doktoranderna i företagsforskarskolan IPSI

  

  

 

Kontakt IPSI

Föreståndare för forskarutbildning

Studierektor på forskarnivå

Projektkoordinator