Kurser på forskarnivå 2017

Nedanstående kurser ges under 2017 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare. Vänligen kontakta forskningshandläggaren (se kontaktuppgifter till höger på denna sida) för registrering på någon av kurserna. Observera att ändringar fortfarande kan ske.

Obligatoriska Kurser

VT2017

HT2017

Valbara kurser

VT2017

HT2017

Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

Högskolebiblioteket erbjuder under hösten 2017 undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering och publicering. Undervisningstillfällena riktar sig främst till forskarstuderande men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Klicka här för mer information och anmälan.

Kurser vid Högskolan i Borås

Flera kurser på forskarnivå ges vid Högskolan i Borås. Klicka här för mer information om registrering och antagning.