Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor

Här hittar du styrdokument, blanketter och checklistor som reglerar Högskolans forskarutbildning.

Styrdokument som reglerar utbildningen på forskarnivå:

Blanketter kopplade till utbildningen på forskarnivå:

Mallar

Avhandlingsmallar

Checklistor inför disputation och licentiatseminarium

 

Switch to the English version of this page to access these documents in English.

Kontakt