Informationsteknologi - Business Intelligence, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kandidatexamen

 

Sen anmälan?

Om det finns platser kvar på programmet eller om det finns en möjlig chans att bli antagen så öppnar programmet för sen anmälan den 15 juli.

 

Detta program är unikt i Sverige. Högskolan i Skövde är ensam om att erbjuda denna utbildning – som ger dig försprång på arbetsmarknaden. Utbildningen är utformad i samarbete med Högskolans partners inom näringslivet för att kursinnehållet ska motsvara såväl dagens som morgondagens kompetensbehov.

I botten är detta en bred systemvetenskaplig utbildning som ger gedigna baskunskaper. Programmet är dessutom toppat med "business intelligence". Fokus ligger på att använda och utveckla data/fakta för att skapa smarta affärslösningar. Ett komplext område som många företag kastar lystna blickar mot och som fortfarande bara delvis är utforskat. Utbildningen öppnar för spännande karriärmöjligheter inom data/IT-världen.

Det här läser du på programmet Informationsteknologi - Business Intelligence

Första året handlar om att lära sig grunder inom bland annat verksamhetsmodellering, organisation och ledarskap, databaser, ekonomistyrning och programmering. Det första studieåret ger dig en bred kunskapsbas som du sedan bygger vidare på.

Under det andra studieåret kommer du att arbeta mycket i projektform. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom organisationers insamling, lagring och användning av information. Dessutom får du lära dig grunderna inom data warehousing.

Det tredje året ägnar du åt fördjupning inom data warehousing och BI. Programmet innehåller 15 valfria poäng som du själv kan använda för att skapa en unik kompetensprofil. Den avslutande terminen består till största del av ditt examensarbete.

Jobb efter examen inom Business Intelligence

Utbildningen förbereder dig för olika typer av jobb inom ett brett spektrum, men fokus ligger på att utveckla data warehouse-system eller olika BI-lösningar. Ett framtida arbete kan även innebära att anpassa befintliga lösningar efter nya behov. Exempel på jobb är utvecklare av affärssystem och beslutsstödsystem, systemupphandlare och verksamhets- och affärsutvecklare.

"Antalet utvecklare på arbetsmarknaden ökar med 2 000 personer för varje år - men för IT-branschen räcker det inte. Det behövs fler utexaminerade systemutvecklare från högskolorna, menar Computer Swedens reporter Mattias Malmqvist." Läs artikeln "Examinationstakten täcker inte behovet"

Det är idag liten konkurrens om jobb inom Business Intelligence och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad. Detta visar såväl Arbetsförmedlingens prognoser som Sacos undersökning om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden.

Läsa vidare efter programmet Informationsteknologi - Business Intelligence

Efter avlagd kandidatexamen (180 hp) kan du fortsätta med magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp) på Högskolan i Skövde, hos något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

Forskning i anknytning till programmet Informationsteknologi - Business Intelligence

Se hemsidan för forskningscentrat Informationsteknologi.

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kandidatexamen

 

Sen anmälan?

Om det finns platser kvar på programmet eller om det finns en möjlig chans att bli antagen så öppnar programmet för sen anmälan den 15 juli.

 

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

CHRISTIAN LENNERHOLT

Programansvarig


0500-448935
Christian Lennerholt
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097

Vilken utbildning leder till vilket jobb? Data och IT

Liten konkurrens på arbetsmarknaden för datavetare

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

låg konkurrens datavetare

Källa Saco

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se senast 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.