Det digitala djuret

Externwebb kalender,Öppna föreläsningar

Tid: 2019-03-27 09:30 - 16:00
Plats: Science Park Skövde, Portalen

Hur fångar vi upp rätt teknik för effektiv och hållbar djurhållning?

Precision Livestock Farming (PLF) är hett i Europa och utvecklingen går i ett rasande tempo. Organisationerna inom SLU-campusområdet i Skara lyfter frågan och bjuder in dig med intresse för digitalisering kopplat till animalieproduktion. Behovet av kunskapsutbyte om digital teknik mellan lantbruksforskning och företag inom de gröna näringarna är stort. Vi vill träffa dig för att föra dialogen och utvecklingen framåt. Det digitala djuret är en seminarieserie med fokus på teknisk kompetens och aktuell forskning inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd.

Läs mer och anmäl dig på gronamoten.se

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt