Disputation: Fernando Bevilacqua

Evenemang,Disputationer,Högskolan i Skövde

Tid: 2018-11-19 13:15 - 16:00
Plats: Rum: Insikten (i Portalen), Högskolan i Skövde

Är en användare uttråkad? Stressad? Att kunna bedöma hur en användares känslotillstånd är vid en viss spelsituation är svårt att mäta idag, utan att riskera att yttre faktorer påverkar resultatet. I och med forskningen som Fernando Bevilacqua presenterar i sin avhandling tas ett första steg mot fjärrmätning av känslotillstånd.

För att identifiera användares känslotillstånd inom människa- datorinteraktion och spelforskning idag behöver man vanligtvis antingen ställa frågor om situationen i efterhand, eller använda påträngande utrustning som elektroder under tiden. Dessa kan verka påträngande och påverka resultatet av mätningen.

I Fernando Bevilacquas forskning, som presenteras i avhandlingen "Game-calibrated and user-tailored remote detection of emotions: A non-intrusive, multifactorial camera-based approach for detecting stress and boredom of players in games", presenteras en ny process som bygger på fjärrinsamling av informationen istället. Det finns ett stort behov av att utveckla den här typen av processer och den här metoden är ett lovande första steg. 

Läs mer om avhandlingen i DiVA

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt